વિવિંગ ઉદ્યોગમાં દિવાળીનું વેકેશન 10 થી12 દિવસનું રહેશે

-પ્રોસેસિંગ
એકમોએ નવેમ્બરમાં બંધ રાખવા જાહેરાત કરી પણ નિર્ણય બદલાવાની શક્યતા

સુરત,     

ડાઇગ
પ્રોસેસિંગ એકમોએ નવેમ્બર મહિનો કામકાજ બંધ રાખવાની જાહેરાત તો કરી કરી દીધી છે.
પણ નિર્ણય બદલાશે એવી શક્યતાઓ વધુ છે. જોકે
, વિવિગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં 10થી 12 દિવસ વેકેશન દર વર્ષની જેમ રાખવાની હિલચાલ છે.

ટેક્સટાઈલના
દરેકે દરેક ઘટકમાં અત્યારે ખૂબ જ તેજી છે. ફિનિશ્ડ અને ગ્રેનો સ્ટોક અનુક્રમે
વેપારીઓ અને વિવર્સ પાસેથી મોટાભાગનો પૂરો થઈ ગયો છે. દિવાળી પહેલાં ખરેખર જ ભારે
તેજી હોવાને કારણે ધમધમાટ આ વખતે સૌથી વધુ રહ્યો છે.જોકે
, દિવાળી પછી પણ કામકાજ
ચાલુ રહે તેવી આશાઓ હોવાને કારણે
, વિવિંગ ઉદ્યોગમાં વેકેશન
દર વર્ષની જેમ જ રહેશે.

દિવાળીના
એક-બે દિવસ પહેલાથી વિવિગ એકમોમાં કામકાજ ધીમા થવા માંડે છે અને દિવાળીના દિવસે
એકમો બંધ થયા પછી લાભપાંચમના દિવસે મુરત માટે એક-બે કલાક ચાલું થશે અને ત્યારબાદ
ફરી બંધ થઈ તે પછીના બીજા અઠવાડિયાથી સોમવારથી એકમો ફરી ચાલુ થશે. વિવિંગ
ઉદ્યોગનું વેકેશન દસ-બાર દિવસનું સામાન્ય રીતે દર વર્ષે રહેતું હોય છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s