નવી સિવિલની જુની બિલ્ડીંગ જર્જરિતઃ દર્દીઓને કિડની બિલ્ડીંગમાં શિફ્ટ કરવા તૈયારી


– સ્લેબ,
પોપડા પડવાની અગાઉની ઘટનાઓ બાદ સિઝનલ ફ્લૂ ઓપીડીમાં સ્લેબનો ભાગ તૂટયા
બાદ દર્દીઓ-સ્ટાફમાં ગભરાટ વધ્યો

         સુરત:

સુરત
નવી સિવિલમાં જૂની બિલ્ડિંગમાં  સિઝનલ ફ્લૂ
ઓપીડીમાં શુક્રવારે સ્લેબનો ભાગ તૂટતા મહિલા કર્મચારીને ઈજા થયા બાદ જુની બિલ્ડીંગ
જર્જરિત બિલ્ડીંગ માંથી દર્દીઓને કિડની બિલ્ડીંગમાં શિફ્ટીંગ કરવા અંગે તૈયારીઓ તંત્ર
દ્વારા શરૃ કરવામાં આવી છે.

નવી
સિવિલ હોસ્પિટલની જૂની બિલ્ડિંગમાં  સિઝનલ
ફ્લૂ ઓપીડીમાં  શુક્રવારે સવારે  સ્લેબનો ભાગ તૂટીને સર્વન્ટ વિમલબાઈ પાટીલ પર  પડયો હતો. જેના લીધે સિવિલ તંત્રમાં ફફડાટ
વ્યાપી ગયો છે. નવી સિવિલની જુની બિલ્ડિંગમાં ધણા વર્ષો પહેલા બાંધકામ થયુ હતુ. તેથી
બિલ્ડીૅંગ જર્જરિત થઇ ગઇ  છે. બિલ્ડીંગના
કેટલાક ભાગમાં  સ્લેબના ભાગ તથા પોપડા
અને  ફોલ સિલિંગ સહિતની સમસ્યાઓ સર્જાઇ રહી
છે.

જુની
બિલ્ડીંગને તોડીને નવી બનાવે ત્યાં સુધી કિડની બિલ્ડીંગમાં દર્દીઓને શિફ્ટ કરવા
જોઇએ તેવો મત ડોકટરો અને સ્ટાફનો હતો. સિવિલના તબીબી અધિક્ષક ડો. ગણેશ ગોવેકરે
કહ્યુ કે જુની બિલ્ડીંગના મેડીસીન વિભાગના વોર્ડના દર્દીઓને તથા ડાયાલીસીસ વિભાગને
સિવિલની કિડની બિલ્ડીંગમાં શિફ્ટીંગ કરવા માટે તૈયારી શરૃ કરી છે. જોકે આ અંગે
રાજ્યના આરોગ્ય અધિકારીને જાણ કરવામાં 
આવશે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s