ભેસ્તાન આવાસમાં પતિ, સંતાનોને રૃમમાં બંધ કરી મહિલા ચોથા માળેથી કૂદી પડી

 

– મહિલાની
માનસિક બીમારીની દવા ચાલુ હતી

– પતિની
બૂમોથી પાડોશીએ દરવાજા ખોલ્યો અને અગાસી પર પહોંચ્યા પણ ગંભીર ઇજાથી પત્નીનું મોત
થઇ ગયું હતું

 સુરત:

પતિ
અને  સંતાનોને રૃમમાં બંધ કરીને ઉધનાની
માનસિક બિમાર મહિલાએ આજે સવારે ચોથા માળે અગાસીમાંથી નીચં ઝંપલાવીને જીવન  ટુંકાવ્યુ હતુ.

પોલીસ
સુત્રો પાસેથી મળેલી વિગત મુજબ ભેસ્તાન ખાતે આવાસમાં રહેતા સલમાબાનુ ઇમરાન શેખની
છેલ્લા કેટલા સમયથી માનસિક બિમારીની  દવા
ચાલતી હતી. જોકે આજે તેને પતિ ડોકટર પાસે લઇ જવાના હતા. તે પહેલા  સવારે સલમાબાનુએ પતિ અને સંતાનોને એક રૃમમાં
બંધ કરીને દોડીને અગાસીમાં જતી રહી હતી. 
તેના પતિએ  પત્નીને બચાવવા માટે
બુમો પાડતા તરત પડોશીઓ દોડી આવીને  દરવાજો
ખોલ્યો હતો અને  પતિ અગાસીમાં  દોડી ગયો હતો. પણ તે પહેલા સલમાબાનુ ચોથા
માળેથી નીચે કુદી પડી હતી. જેમાં  તેને
ગંભીર ઇજા થતા મોત થયુ હતુ. તેને  ચાર
સંતાન છે. તેના પતિ આલુપુરીના કામ સાથે સંકળાયેલા છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s