સુરતમાં ફુડ ઓન વ્હીલ પ્રોજેકટને મંજુરીઃ રજીસ્ટ્રેશન ફી અને નિયમો પણ હળવા રહેશે


ફી થ્રી
વ્હીલર વાહન માટે રૃા.5000, ફોરવ્હીલર માટે રૃા.7500ઃ ફાયર વિભાગનું સર્ટિફિકેટ જરુરી
નહી

                સુરત,

ગુજરાતમાં પહેલીવાર ફુડ ઓન વ્હીલ
પ્રોજેક્ટને સુરત મ્યુનિ.ની સ્થાયી સમિતિએ મંજુરીની મ્હોર મારી છે. રજીસ્ટ્રેશન ફી
રૃા.5000થી રૃા.7500 રહેશે. શહેરમાં 1000 કરતા વધુ વાહનોમાં ખાદ્યપદાર્થો સહિતની સામગ્રીનું
વેચાણ થઇ રહ્યુ ંછે.

સુરત મ્યુનિ. વિસ્તારમાં થ્રી વ્હીલર
અને ફોર વ્હીલર પર એક હજાર લોકો ખાદ્ય સામગ્રીનું વેચાણ કરે છે. વાહનોમાં વેચાણ થઈ
રહ્યું છે તેને કાયદેસરતા આપવા  ફુડ ઓન વ્હીલ
પ્રોજેક્ટ શરૃ કરાશે. સ્થાયી સમિતિમાં દરખાસ્ત થઇ હતી તેમાં રજીસ્ટ્રેશન ફી થ્રી વ્હીલર
માટેર રૃા.10 હજાર અને ફોર વ્હીલર માટે રૃા.15 હજારનો ઉલ્લેખ હતો. જોકે, તેમાં ૫૦ ટકા
ઘટાડો કરીને દરખાસ્ત મંજુર કરવામાં આવી છે.

<

p class=”12News”>રજીસ્ટ્રેશન ફીમાં ઘટાડા સાથે દરખાસ્તમાં
સૂચવાયેલા નિયમો પણ હળવા કરી દેવાયા છે. ફાયર વિભાગનું સર્ટિફિકેટ લેવાનું જરુરી રહેશે
નહી. પણ આગ બુઝાવવા માટેના સાધનો રાખવા પડશે. વાહનોમાં ફુડનું વેચાણ કરતાં વધુ લોકો
રજીસ્ટ્રેશન કરે તે માટે પાલિકાએ ફી ઘટાડવા સાથે નિયમો પણ હળવા કર્યા છે. ત્યારે હવે
કેટલા લોકો રજીસ્ટ્રેશન કરાવે છે તે આગામી દિવસોમા ખબર પડશે. રજીસ્ટ્રેશન ન કરાવ્યું
હોય તેવા સંજોગોમાં પાલિકાએ જે પોલીસી મંજુર કરી છે તે મુજબ દંડની વસુલાત પણ કરવામાં
આવશે. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s