ડુક્કરોનો ત્રાસ છતા તાર ફેન્સીંગની સહાય નાના ખેડૂતોને મળતી નહોતી

– હવે
અઢી હેકટર જમીનમાં તાર ફેન્સીંગ માટે સરકાર સહાય આપશેઃ ગ્રામસેવકોની
900 જગ્યા ભરાશે

     સુરત

ખેતરોમાં
ડુક્કરોના ભારે ત્રાસ હોવાથી ખેતીપાકને થઇ રહેલા નુકસાનમાં નાના ખેડૂતોને તાર
ફેન્સીંગનો ફાયદો થતો ન હોવાની કબૂલાત સાથે આજે સુરતમાં કૃષિમંત્રીએ અઢી હેકટર
જમીનમાં તાર ફેન્સીંગ માટે ખેડૂતોને સહાય આપવાની જાહેરાત કરી હતી.

મુખ્યમંત્રી
ભૂપેન્દ્ર પટેલ શુક્રવારે સુરતની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે. તે પહેલા આજે સુરતમાં
રાજય કક્ષાના મંત્રી મુકેશ પટેલે ડિસ્ટ્રીકટ બેન્ક ખાતે સત્કાર સમારંભમાં
રાજ્યકક્ષાના કૃષિ
, ઉર્જામંત્રી મુકેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, સહકારી
ક્ષેત્રના સહકાર વિના રાજયનો સર્વાંગી વિકાસ મુશ્કેલ છે. સરકારના
100 દિવસના કાર્યક્રમમાં 28,000 પોલીસ જવાનોની ભરતી
થવાની છે. તો ગ્રામ સેવકની
900 જગ્યા પણ ભરાશે. આવનારા
દિવસોમાં લોકોના જેટલા પણ સુચનો હશે તે તમામ માન્ય રખાશે.

<

p class=”12News”>તેમણે
જણાવ્યું કે
, ખેતરોમાં ડુક્કરોના ત્રાસ હોવાથી સરકાર દ્વારા પહેલા 10 હેકટર જમીનમાં, ત્યારબાદ 5
હેકટર જમીનમાં ફેન્સીંગ માટે સહાય અપાતી હતી. પરંતુ નાના ખેડુતોને આ લાભ મળતો નહીં
હોવાથી સરકારે હવે અઢી હેકટર જમીનમાં તાર ફેન્સીંગ માટે સહાય આપવાનું નક્કી કર્યું
છે. એપીએમસી સહકાર ક્ષેત્રને બદલે કૃષિ ક્ષેત્રમાં આવે તો ખેડુતોને ફાયદો થઇ શકે
તેમ છે. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s