સુરત: પેચ વર્કના બદલે રોડ રી-કાર્પેટ કરનાર સેન્ટ્રલ ઝોનના જુનિયર ઇજનેરને શો કોઝ નોટિસ


– ભાજપના મોટા વ્હાલા થવાની ભૂલ કર્મચારી માટે આફત

સુરત,તા.14 ઓક્ટોબર 2021,ગુરૂવાર

સુરત મહાનગર પાલિકાના સેન્ટ્રલ ઝોનના એક જુનિયર ઇજનેરે રોડ પર પેચવર્ક કરવાને બદલે નેતાના દબાણમાં આવીને રોડ કાર્પેટ કરી દેતાં તેને શો કોઝ્ નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે. ભાજપમાં ચાલતી જૂથ બંધીમાં એક ગ્રુપના નેતાને વહાલા થવામાં કર્મચારી સામે શિક્ષાત્મક પગલાં ભરાયા છે.

સુરત મહાનગર પાલિકાના સેન્ટ્રલ ઝોનના નવાપુરા વિસ્તારમાં સંખ્યાબંધ શેરીના રસ્તા પર ખાડા પડ્યા છે. આ ખાડાને પેચ વર્ક કરવા માટે સ્થાનિક કોર્પોરેટરો દ્વારા જોનને યાદી આપવામાં આવી હતી. સેન્ટ્રલ ઝોનના નવાપુરા વિસ્તારની 29 શેરીઓમાંથી 12 જેટલી શેરીના રસ્તા વધુ ખરાબ હોવાથી સેન્ટ્રલ ઝોનના કોર્પોરેટરોએ રાત્રી દરમિયાન ત્રણ ટ્રક મટીરીયલ આવે છે તેનાથી 12 શેરીનું લીસ્ટ આપીને પેચ વર્ક કરવા માટે લેખિતમાં જણાવ્યું હતું. પરંતુ પાલિકાના જુનિયર ઇજનેરએ સ્થાનિક નેતાના અંગત કહેવાતા કાર્યકરના દબાણમાં આવી જઈ અલીના ટેકરામાં પેચવર્કને બદલે રોડ કાર્પેટ કરી દીધો હતો. હાલમાં જે કામગીરી કરવાની છે તે રોડ પર પેચ વર્ક કરવાની જ કામગીરી છે. તેમ છતાં જુનિયર ઇજનેર ભૌતિક દ્વારા રોડ રી કાર્પેટ કરી દેવાતા સ્થાનિક કોર્પોરેટર ફરિયાદ કરી હતી જેને પગલે જોન દ્વારા જુનિયર ઇજનેરને નોટિસ આપવામાં આવી છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s