સુરત: ચંદની પડવાના તહેવારને લઇ પાલિકાના માવાની દુકાન દરોડા


– ઘારી બનાવવા માટે વપરાતા માવાના સેમ્પલ લઈ પાલિકાએ ટેસ્ટિંગ માટે લેબોરેટરીમાં મોકલ્યા

સુરત,તા.13 ઓક્ટોબર 2021,બુધવાર 

સુરતીઓનો પોતીકો ગણાતો તહેવાર ચંદની પડવાનામાં ઘારી બનાવવા માટે માવાના સેમ્પલ મહાનગરપાલિકાએ આજે લીધા છે. માવાની દુકાનમાં દરોડા કરીને સેમ્પલ લઇ ટેસ્ટિંગ માટે લેબોરેટરીમાં મોકલ્યા છે.

સુરતમાં ચંદની પડવાના દરમિયાન ઘારીનો મોટા પ્રમાણમાં ઉપયોગ થાય છે. ઘારી બનાવવા માટે દૂધના માવાનો ઉપયોગ થાય છે. સુરતમાં મોટી માત્રામાં ધારી બનતી હોય ઘારી બનાવવાના માવાને કારણે લોકોના આરોગ્ય સામે ખતરો નવો થાય તે માટે મહાનગરપાલિકાએ આજે માવાનું વેચાણ કરતા દુકાનોમાં દરોડા કર્યા હતા.

શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં આવાનું વેચાણ કરતી દુકાનોમાંથી સેમ્પલ લઇને પાલિકા તંત્રએ લેબોરેટરીમાં ચકાસણી માટે મૂક્યા છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s