સુરત: મહાનગરપાલિકાએ શરૂ કર્યું છે વેક્સિનેશન ઓન વ્હીલ


– સોસાયટીઓમાં જઈ એક અઠવાડિયામાં આપી 28 હજાર લોકોને વેક્સિન

– વધુમાં વધુ લોકોને વેક્સિન મળે તે માટે પાલિકા કરી રહી છે પ્રયોગ

સુરત,તા.12 ઓક્ટોબર 2021,મંગળવાર

ગુજરાતની તમામ મહાનગરપાલિકામાં પહેલા ડોઝનો 100% વેક્સિનેશન કરનાર સુરત મહાનગરપાલિકાએ હવે સોસાયટી સોસાયટીમાં જઈને કામગીરી હાથ ધરી છે. સુરત પાલિકાએ વેક્સિનેશન ઓન વ્હીલની કામગીરી શરૂ કરી છે તેને સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે.

કોરોના વિરોધી વેક્સિન મૂકવામાં સુરત મહાનગરપાલિકા ગુજરાતની અન્ય મહાનગરપાલિકા કરતા અગ્રેસર છે. ગુજરાત સરકારે આપેલા ટાર્ગેટ માં પહેલા રોજના 100 ટકા સફળતા સિદ્ધ કરી છે. જોકે પહેલો જ લીધા બાદ બીજા ડોઝ માટે સુરતીઓની ઉદાસીનતા બહાર આવી રહી છે. પહેલો દોષ પૂરો થયાના 84 દિવસ બાદ પણ અઢી લાખ કરતા વધુ લોકોએ બીજો ડોઝ નથી લીધો. મહાનગરપાલિકા બીજા ડોઝ માટે લોકોને ફોન કરી રહી છે, જેમાં કેટલાક ગોટાળા પણ બહાર આવી રહ્યા છે. તેમ છતાં વધુમાં વધુ લોકો બીજો ડોઝ લે તે માટે સુરત મહાનગર પાલિકાએ સોસાયટી, સોસાયટીમાં જઈને વેક્સિનેશનની કામગીરી શરૂ કરી છે. આ માટે પાલિકાના આરોગ્ય વિભાગ કે દરેક ઝોનમાં 24 વાનની ફાળવણી કરી છે. છેલ્લા એક અઠવાડિયામાં પાલિકાએ આવાં દ્વારા 28 હજાર લોકોને વેક્સિન. બીજા ડોઝ માટે લોકોને આપી છે. બીજો ડોઝ પૂરો કરવા માટે મહાનગરપાલિકા લોકોને સમજ આપી રહી છે. તેમ છતાં બીજા ડોઝ માટે લોકોમાં ઉદાસીનતા હોવાથી મહાનગરપાલિકાએ હવે સોસાયટીઓમાં જઈને વેક્સીન આપવાનું શરૂ કર્યું છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s