દ.ગુજરાતના ખેડૂતો ડાંગર ટેકાના ભાવે વેચી ન શકતા વર્ષે રૃા.75 કરોડનો ફટકો

xe "Fuzq;tule ytJf
zcj fhJtle Jt;tu Jåau rJvhe; ÂM\:r;"
– ખેડૂતોની આવક ડબલ કરવાની વાતો
વચ્ચે વિપરીત સ્થિતિ


– વર્ષે 40 લાખ ગુણ ડાંગર પાકે છેઃ APMC કરતા સરકારના ટેકાના ભાવ રૃા.40 વધુ છતા વેચવામાં
મુશ્કેલીઃ સરકારી સેન્ટરો બદલવા માંગણી

       સુરત

છેલ્લા
પાંચ વર્ષથી સરકાર ટેકાના ભાવે ડાંગર ખરીદી રહ્યુ છે.પરંતુ પહેલા ત્રણ વર્ષ મંડળીઓ
કરતા ઓછા ભાવો મળતા ખેડુતોએ વેચ્યુ નહોતું. 
છેલ્લા બે વર્ષથી મંડળી
,
એપીએમસી કરતા સરકારના ટેકાના ભાવ રૃા.40 થી 50
વધુ હોવાછતા સરકારે જે સેન્ટરો નક્કી કર્યા છે. તે સેન્ટરોની અટપટી સિસ્ટમના
કારણે ખેડુતો વેચાણ કરતા નથી. દક્ષિણ ગુજરાતમાં ૪૦ લાખ ગુણ ડાંગર પાકે છે. આ ઉતારા
સામે ખેડુતો વર્ષ ૭૫ કરોડની આર્થિક ખોટ ખાઇ રહ્યા હોવાથી સરકારે સેન્ટરો બદલવા માંગ
ઉઠી છે.

દક્ષિણ
ગુજરાતમાં શેરડીની સાથે સાથે ડાંગરનો 
વિપુલ પ્રમાણમાં પાક લેવાય છે. ખેડુતો ડાંગરનો ઉનાળુ અને ચોમાસુ એમ બે
સિઝનમાં પાક લે છે. આ પાક લીધા બાદ ખેડુતો નજીકની સહકારી મંડળીઓ
, એપીએમસી કે પછી
વેપારીને સીધુ ડાંગર વેચી દે છે. ખેડુતોને વધારે ભાવ મળે તે માટે રાજય સરકાર પણ
ટેકાના ભાવે ડાંગરની ખરીદી કરે છે. આ માટે દરેક તાલુકા પ્લેસ પર વ્યવસ્થા કરાઇ છે.
આ ટેકાના ભાવને લઇને દક્ષિણ ગુજરાત ખેડુત સમાજના માજી પ્રમુખ જયેશ પટેલે (દેલાડ)
અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા મંત્રીને ફરિયાદ કરી હતી કે સરકાર જે ટેકાના ભાવે ડાંગરની
ખરીદી કરે છે તેમાં સહકારી મંડળીઓ
, એપીએમસી અને વેપારીઓ કરતા
૨૦ કિલો ડાંગરના ૪૦ થી ૫૦ રૃપિયા સરકાર વધુ ટેકાના ભાવે ખરીદી કરે છે. સરકારના ભાવ
વધુ હોવા છતા સરકારી સંન્ટરનો પર યોગ્ય સંકલન નથી
, પ્રક્રિયા
અટપટી છે. તેથી ખેડૂતો ખોટ ખાઇને પણ સહકારી મંડળીઓ
, વેપારીઓ
કે એપીએમસીને ડાંગર વેચી દે છે.

<

p class=”12News”>દક્ષિણ
ગુજરાતમાં ૪૦ લાખ ગુણ ડાંગરનો વર્ષમાં પાક લેવાય છે. આથી સરકારી સેન્ટરો પર ડાંગર
નહી વેચવાથી ખેડૂતોને વર્ષે રૃા.૭૫ કરોડનું આર્થિક નુક્સાન થાય છે.  સ્થાનિક એપીએમસી કે પછી સહકારી મંડળીઓને નોડલ
એજન્સી તરીકે મંજુરી આપીને ટેકાના ભાવે ડાંગર ખરીદાશે તો દક્ષિણ ગુજરાતના ખેડુતોને
સૌથી મોટો ફાયદો થશે. કેમકે હાલમાં મંડળીઓ ૨૦ કિલોના ૩૨૪ થી વધુ ભાવ પાડી રહ્યા
છે. જયારે સરકાર ૩૭૭ રૃપિયે ખરીદી કરી હોવાથી સરવાળે ખેડુતોને જ ફાયદો થશે. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s