દશેરાના દિવસે કાપડ બજારમાં કામકાજ રાબેતા મુજબ ચાલુ રહેશે

-તહેવારોનું ડિસ્પેચીંગ વધુ હોવાથી વ્યસ્થતા રહે છે, જોકે, સાંજે દુકાનો
વહેલી બંધ કરવાનું ચલણ

સુરત,      

નવરાત્રી
તહેવાર દરમિયાન હાલમાં કાપડ બજારમાં ડિસ્પેચીગનું કામ ખૂબ જ જોશભેર ચાલી રહ્યું
છે. વેપારીઓ પાસે ફુરસદ નથી. દિવાળીના તહેવારોનું ડિસ્પેચીગ આગામી દિવસોમાં પણ
વધવાનું હોવાથી
, દશેરાના દિવસે દુકાન બંધ કરવાનું કોઈને પાલવે એમ નથી. દર વર્ષની જેમ કાપડ
માર્કેટ ચાલુ રહેશે.

કાપડ
બજારમાં દશેરાની રજા અત્યાર સુધી ક્યારેય પડી નથી. છેલ્લાં ચાર દસકાથી તહેવારોને
ખરીદીને કારણે કામકાજ ખૂબ જ રહેતું હોવાથી
,
દશેરાના દિવસે વેપારીઓ દુકાનો ચાલુ રાખે છે. પણ, સાંજના વહેલી બંધ કરવાનું ચલણ છે. છેલ્લાં બે વર્ષથી તો કોરોના મહામારીને
કારણે રાવણ દહન પણ થઈ શક્યું નથી.

કાપડ
માર્કેટમાં વર્ષ દરમિયાન ખૂબ જ ઓછી રજાઓ હોય છે. દિવાળીમાં ત્રણ દિવસ
, સ્વાતંત્ર દિન અને
પ્રજાસત્તાક દિન તથા ધુળેટી અને મહાવીર જયંતી સહિતની ગણતરીની છ-સાત રજાઓ પાડવામાં
આવતી હોય છે. દશેરાની રજા ક્યારે પડી નથી અને માર્કેટ ચાલુ રહેશે તેવી જાહેરાત પણ
ક્યારે કરવી પડી નથી
, એમ સુરત મર્કન્ટાઇલ એસો.ના પ્રમુખ
નરેન્દ્ર સાબુએ વાતચીતમાં કહ્યું હતું.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s