સુરત: પેપર લીક કૌભાંડમાં એચઆર વડા વિરુદ્ધમાં પગલાંની માંગ સાથે કાળી પટ્ટી વિરોધ કર્યો

સુરત,તા.11 ઓક્ટોબર 2021,સોમવાર

ડીજીવીસીએલ પેપર લીક કૌભાંડ એચઆર વડાની નિષ્ફળતાને કારણે હોઇ, પોલીસમાં ફરિયાદ આપવાની માંગ સાથે તમામ કચેરીઓમાંના કર્મચારીઓએ આજે કાળી પટ્ટી ધારણ કરી વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. વિરોધ પ્રદર્શનમાં જેટકોના સબ-સ્ટેશનના કર્મચારીઓ પણ સામેલ થયાં હતાં.

આસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયરની પરીક્ષા સંપૂર્ણ સુરક્ષિત રીતે લેવાની જવાબદારી એચઆર વડાની હોઇ, તેઓ વિરુદ્ધમાં પગલાં લેવાની માંગ સાથે અખિલ ગુજરાત વિદ્યુત કામદાર સંઘે વીજ કંપનીને આંદોલનની નોટિસ આ અગાઉ આપી હતી. પરંતુ યુનિયનની નોટિસને ધ્યાનમાં લેવામાં નહોતી તથા એચઆર સાથે કોઈ પગલાં લેવામાં નહીં આવ્યા હોવાથી, આજે આંદોલન કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો.

દક્ષિણ ગુજરાતના તમામ જિલ્લા વલસાડ, તાપી, સુરત રૂરલ, સુરત શહેર, ભરૂચ તથા નર્મદા જિલ્લાની તમામ કચેરીઓના કર્મચારીઓએ કાળીપટ્ટી પહેરી વિરોધ પ્રદર્શન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s