સુરતના કોઝવે સહિત ગુજરાતમાં ચાર જગ્યાએ સી પ્લેનની ફીજીબીલીટીની ચકાસણી કરાશે

સુરત,તા.11 ઓક્ટોબર 2021,સોમવાર 

કેવડિયા કોલોની ખાતે સી પ્લેનની શરૂઆત બાદ સરકાર દ્વારા સુરતના વિયર કમ કોઝવે સહિત ચાર જગ્યાએ સી પ્લેન શરૂ થઈ શકે કેમ? તે અંગે કનેક્ટીવીટીની ચકાસણી કરશે. સુરત આવેલા ગુજરાત સરકારના મંત્રીએ કહ્યું હતું કે, સુરતના વિયર કમ કોઝવે, અમદાવાદ સાબરમતી 2 વિર ફ્રન્ટ ઉપરાંત ઉત્તર ગુજરાત અને ગુજરાતમાં કુલ ચાર જગ્યાએ સી પ્લેન શરૂ થઈ શકે કે નહીં તે માટે ફીજીબીલીટીની ચકાસણી કરવાની કામગીરી આગામી દિવસોમાં કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત ગુજરાતના દરેક તાલુકામાં એક હેલીપેડ હોય તે પ્રકારનું આયોજન કરવામાં આવશે. હાલમાં ગુજરાતના 251 તાલુકા મથક પર હેલીપેડ છે અને જ્યાં બાકી છે ત્યાં બનાવાવમાં આવશે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s