સ્મીમેરમાં MBBSની 50 બેઠકો વધારવા MCIનું ઇન્સ્પેકશન શરૃ

– મેડિકલ
કોલેજમા હાલ એમ.બી.બી.એસ.ની
200 બેઠકો છે

   સુરત:

સુરત
મહાનગર પાલિકા સંચાલિત સ્મીમેર મેડિકલ કોલેજમાં એમ.બી.બી.એસ વિદ્યાર્થીઓની
50 બેઠકો વધારવા માટે આજથી
બે દિવસ એમ.સી.આઇ.નું  ઇન્સ્પેકશન શરૃ થયું  છે.

<

p class=”12News”> પ્રાપ્ત વિગત અનુસાર સ્મીમેર મેડિકલ કોલેજના
એમ.બી.બી.એસ વિદ્યાર્થીઓની
200 બેઠકો છે . જોકે 50 બેઠક વધારીને કુલ 250 બેઠક કરવા માટે આજથી બે દિવસ માટે 
મેડિકલ કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા ( એમ.સી.આઇ )ના પ્રતિનિધિ  સ્મીમેર હોસ્પિટલ આવ્યા હતા. આજે દિવસ દરમિયાન
રાજસ્થાનના ભીલવાડથી આવેલા પ્રતિનિધિએ 
સ્મીમેર હોસ્પિટલમાં વિવિધ વિભાગમાં અને સ્મીમેર મેડિકલ કોલેજમાં રાઉન્ડ
મારીને ડાકટરોની મુલાકાત લીધી હતી. તેમણે દર્દીની સારવાર
, જરૃરી
સુવિધા
, સ્ટાફ સહિતના મુદ્દે નિરીક્ષણ કર્યુ હતુ.
એમ.સી.આઇનું ઇન્સપેક્શન આવતીકાલે પૂર્ણ થશે. અને તેમનો રિપોર્ટ  કે મંજુરી મળ્યા પછી બેઠક વધારો થશે કે નહી તે
જાણી શકાશે. એવું  સ્મીમેર મેડીકલ કોલેજના
અધિકારીએ  જણાવ્યું હતું .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s