નર્મદ યુનિવર્સિટીમાં વિપક્ષનો એકડો નીકળી જતા શાસકો બેફામ: 12 સેલ્ફ ફાયનાન્સ કોલેજોને મંજૂરી પરંતુ સરકારી કોલેજોમાં પી.જી ના સેન્ટરો માટે વિલંબ

– યુનિ. એનએસયુઆઇનો હલ્લાબોલ, કાચબા ગતિએ ચાલતી પ્રથમ વર્ષની પ્રવેશ પ્રક્રિયામાં ખાનગી યુનિવર્સિટીને ફાયદો કરાવવાનો આક્ષેપ

સુરત
વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાંથી વિરોધ પક્ષનો એકડો નિકળી શાસકોના મનસ્વી નિર્ણય અંતર્ગત 12 જેટલી સેલ્ફ ફાયનાન્સ કોલેજોને મંજૂરી આપી દેવામાં આવી છે. પરંતુ સરકારી કોલેજોમાં પી.જી ના સેન્ટરોને માન્યતા આપવાનો ઇન્કાર કરી દીધો છે. બીજી તરફ પ્રવેશ પ્રક્રિયામાં પણ ખાનગી યુનિવર્સિટીઓને ફાયદો કરાવવાના આક્ષેપ સાથે એનએસયુઆઇ દ્વારા હલ્લાબોલ કરવામાં આવ્યો હતો.
યુનિવર્સિટી શિક્ષણનું ધામ કહેવાય છે પરંતુ નર્મદ યુનિવર્સિટી રાજકારણનો અખાડો બની ગઇ છે. કુલપતિ ડો. કે.એન. ચાવડાએ વિરોધ પક્ષનો એકડો કાઢી નાંખ્યા બાદ શાસકોના મનસ્વી વહીવટ જોવા મળી રહ્યો છે. જેને પગલે એનએસયુઆઇ દ્વારા આજે યુનિવર્સિટી ખાતે હલ્લાબોલ કરવામાં આવ્યું હતું. એનએસયુઆઇ પ્રમુખ મનિષ દેસાઇએ જણાવ્યું હતું કે પ્રથમ વર્ષની પ્રવેશ પ્રક્રિયામાં ખાનગી યુનિવર્સિટીઓને લાભ થાય તે હેતુથી નર્મદ યુનિવર્સિટીની પ્રવેશ પ્રક્રિયા કાચબા ગતિએ ચાલી રહી છે. બીજી તરફ તાજેતરમાં સિન્ડીકેટમાં 12 જેટલી સેલ્ફ ફાયનાન્સ કોલેજોને મંજુરી આપવામાં આવી છે. પરંતુ આર્થિક રીતે પછાત વિદ્યાર્થીઓ જયાં ભણવાનું પસંદ કરે છે તેવી સરકારી કોલેજમાં પી.જીના સેન્ટરોને માન્યત આપવામાં આવી રહ્યો નથી. જેનું ઉદાહરણ છે વાંકલની સરકારી કોલેજમાં એમ.એસસી જીયોલોજી અને બોટનીને એલઆઇસીએ ભલામણ કરી હતી તેમ છતા સિન્ડિકેટમાં રજૂ કરવાના નામે પ્રવેશ પ્રક્રિયા ખોરંભે ચઢાવી છે. જયારે ઉચ્છલની સરકારી કોલેજમાં એમ.એ (હિસ્ટ્રી) ને બી.યુ.ટી ને એકેડમિક કાઉન્સિલમાં મંજૂરી આપવામાં આવી હતી પરંતુ હજી સુધી મંજૂરી આપવામાં આવી નથી.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s