સેવામાં ખામી બદલ વીમા કંપની વિરુધ્ધની ફરિયાદ રદસુરત


વીમાદારે વીમાના રિન્યુઅલ પ્રપોઝલ ફોર્મમાં અગાઉની હર્નીયાની બિમારીની હકીકત છુપાવી શરતભંગ કર્યાની રજૂઆત

વીમા
પોલીસીના રિન્યુઅલ ફોર્મ ફરતી વખતે હર્નીયાની બિમારીની હકીકત છુપાવનાર વીમાદારનો
મેડી ક્લેઈમ નકારનાર વીમા કંપની સામેની ફરિયાદને આજે સુરત જિલ્લા ગ્રાહક તકરાર
નિવારણ ફોરમના પ્રમુખ જજ એ.એમ.દવે તથા સભ્ય રૃપલબેન બારોટે રદ કરી વીમા કંપનીએ
યોગ્ય રીતે ક્લેઈમ નકાર્યો હોવાનો નિર્દેશ આપતો હુકમ કર્યો છે.

બારડોલી
તાલુકાના મઢી ખાતે રહેતા ફરિયાદી મનોજકુમાર નારાયણ આહુજાએ ડીસેમ્બર-2012ના રોજ
ભારતીય જીવન વીમા નિગમ કંપનીની રૃ.1 લાખના સમ એસ્યોર્ડ ધરાવતી  જીવન આરોગ્ય પોલીસી ઉતરાવી વખતો વખત રીન્યુ
કરાવતા હતા.જે પોલીસી અમલમાં હોવા દરમિયાન તા.14-1-12ના રોજ વીમાદારના પેટમાં
દુઃખાવો થતાં બારડોલીની હોસ્પિટલમાં ઇન્ડોર પેશન્ટ તરીકે દાખલ થયા બાદ હર્નિયાનું
નિદાન થતા સર્જરી કરાવી હતી. જેના કુલ રૃ.25,480
લાખનો ખર્ચ ક્લેઇમ કર્યો પણ વીમા કંપનીએ નકારી કાઢતા ગ્રાહક કોર્ટમાં
ફરિયાદ કરી હતી. સુનાવણીમાં વીમા કંપની તરફે જણાવાયું કે
, વીમાદારે
વર્ષ-2014-16 પોલીસી રિવાઈવ કરી ત્યારે પોતાના હેલ્થ સંબંધી અંગત નિવેદનમાં
હર્નીયાની બિમારી હોવાની હકીકત છુપાવી હતી. જે તબીબના પ્રમાણપત્ર પર આધાર રાખે છે
તેમાં ફરિયાદીને બિમારી બે વર્ષ પહેલા એટલે કે વર્ષ-2015થી છે. હકીકત છુપાવી
પોલીસી શરત ભંગ કરાયો હોવાથી ક્લેઇમ નકારાયો છે

<

p class=”MsoNormal”> 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s