સુરતમાં બી.યુ. કે વસવાટ પરવાનગી વગર ચાલતી 46 હોસ્પિટલો સીલ કરાઇ


9
હોસ્પિટલ સંપુર્ણ સીલ, 37 હોસ્પિટલમાં વોર્ડ સીલ કરી ઓપીડી ચાલુ રાખવા છૂટઃ 200 હોસ્પિટલો
પાસે બીયુ કે વસવાટ પરવાનગી નથી

        સુરત,

સુરત મ્યુનિ. વિસ્તારમા આજે શહેર
વિકાસ વિભાગની ઝુંબેશ હેઠળ 46 જેટલી  હોસ્પીટલ
સીલ કરવામા આવી છે. આ હોસ્પીટલ પાસે બી.યુ. પરમીશન કે વસવાટ પરવાનગી ન હતી. આગામી દિવસોમાં  આવા પ્રકારની ખામીવાળી હોસ્પીટલ સામે સીલીંગની કામગીરી
કરવામા આવશે. પેશન્ટને દાખલ કરવાના વિભાગો બંધ કરાવાયા છે જોકે ઓપીડી ચાલુ રાખવા છૂટ
આપી છે.

સરકાર અને કોર્ટના આદેશ બાદ સુરત
મ્યુનિ. તંત્રએ બી.યુ. કે વસવાટની પરવાનગી ન લીધી હોય તેવી હોસ્પીટલ સામે કામગીરી હાથ
ધરી છે. અગાઉ સુરત મ્યુનિ.એ સર્વે કર્યો હતો ત્યારે સુરત મ્યુનિ. વિસ્તારમાં નાની મોટી200
જેટલી હોસ્પીટલ એવી છે કે જેમાં બી.યુ. પરમીશન કે વસવાટ પરવાનગી લેવામા આવી નથી. આ
પ્રકારના સર્વે બાદ પાલિકાના શહેરી વિકાસ વિભાગે કામગીરી શરૃ કરી છે.

<

p class=”12News” style=”text-align:justify;”>આજે જુદા જુદા ઝોમાં કરેલી કામગીરીમાં
૪૬ હોસ્પીટલો એવી મળી હતી જેમાં બી.યુ. પરમીશન કે વસવાટ પરવાનગી ન હતી તેને સીલ કરવાની
કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. જોકે, માત્ર ઈન્ડોર પેશન્ટ દાખલ કરાતા હતા તેવી નવ હોસ્પીટલને
સંપુર્ણ બંધ કરાવી દીધી છે. જ્યારે બાકીની 37 હોસ્પીટલ એવી છે જેમાં દર્દીઓ દાખલ થાય
તેવા વિભાગને બંધ કરીને ઓપીડી ચાલુ રાખવામાં આવી છે. આગામી દિવસોમાં શહેર વિકાસ વિભાગ
દ્વારા આવા પ્રકારની બેદરકારીવાળી હોસ્પીટલ સામે કામગીરી કરવામાં આવશે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s