નર્મદ યુનિ.એ LLBનું પ્રોવિઝનલ મેરીટ લિસ્ટ મોડીસાંજે જાહેર કર્યું– ફરિયાદો
કર્યા બાદ તંત્ર જાગે છે

– પ્રવેશ
પ્રક્રિયા વહેલી કરવાના નામે તા.
10 સપ્ટેમ્બરથી ફોર્મ સ્વીકારવાનું બંધ કરી દેવાયા બાદ પણ ઠેરનું ઠેર રહ્યું

       સુરત

નર્મદ
યુનિવર્સિટીમાં એલ.એલ.બીના પ્રથમ વર્ષમાં પ્રવેશ માટે ફોર્મ ભરાયાને ૨૫ દિવસ થવા
છતા પ્રવેશ પ્રકિયા શરૃ નહીં થતા આજે ઇન્ચાર્જ કુલસચિવને રજુઆત કરતા મોડી સાંજે
પ્રોવિઝનલ મેરિટ યાદી જાહેર કરાઇ હતી.

<

p class=”12News”>નર્મદ
યુનિવર્સિટી સંલગ્ન લો કોલેજોમાં પ્રથમ વર્ષમાં પ્રવેશ માટે ઓનલાઇન ફોર્મ ભરાયા
બાદ પ્રવેશ પ્રકિયા શરૃ કરવા માટે ૧૦ સપ્ટેમ્બરથી ફોર્મ સ્વીકારાયાનું બંધ કરી
દેવાયુ હતુ. ત્યારબાદ આજે ૨૫ દિવસ થવા છતા પ્રવેશ પ્રકિયા શરૃ નહીં થતા આજે સેનેટ
સભ્ય ભાવેશ રબારીએ રજિસ્ટ્રારને રજુઆત કરી હતી કે યુનિવર્સિટીમાં એલએલબી ની પ્રવેશ
પ્રકિયા વહેલી શરૃ કરવાના નામે ફોર્મ સ્વીકારવાનું બંધ કરાયુ હતુ. પરંતુ હજુ સુધી
પ્રવેશ પ્રકિયા શરૃ કરાઇ નથી. આ રજુઆત બાદ નર્મદ યુનિવર્સિટી દ્વારા મોડી સાંજે
એલએલબીનું પ્રોવિઝનલ મેરિટ લિસ્ટ જાહેર કરાયુ હતુ. વિદ્યાર્થીઓ આગામી
10 મી ઓકટોબર સુધીમાં
મેરિટ યાદીમાં માર્કસ
, કેટેગરી બોર્ડ તથા અન્ય કોઇ ભુલ જણાતી
હોય તો પોતાના ડેશબોર્ડ પરથી સુધારી શકશે. ડેશબોર્ડમાં ચોઇસ ચેન્જમાં જઇને હાલની
પ્રવેશની કોલેજની પસંદગીમાં પણ ફેરફાર કરી શકાશે. આમ નર્મદ યુનિવર્સિટીમાં હવે
ફરિયાદ કરો તો સાંભળે છે. અને કાર્યવાહી થઇ રહી છે. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s