ઉકાઇ ડેમની હેટ્રીક : સતત ત્રીજા વર્ષે ડેમ સંપૂર્ણ 345 ફૂટ સુધી ભરાયો


– આજે વહેલી સવારે પાંચ વાગ્યે ડેમ ની સપાટી 345 ફૂટ નોંધાઈ: હવે જેટલું પાણી આવે તેટલું છોડવાનું રહેશે

સુરત: તા.7 ઓક્ટોબર 2021,ગુરૂવાર

ઉકાઇ ડેમના ઉપરવાસમાં છેલ્લે છેલ્લે મેઘરાજાની ભારે મહેર જોવા મળતા આજે વહેલી સવારે પાંચ વાગ્યે ડેમ સંપૂર્ણ ભરાવાની સાથે સતત ત્રણ વર્ષ ડેમ સંપૂર્ણ ભરાતા હેટ્રિક મારી છે.

ઉકાઇ ડેમના ઉપરવાસમાં સપ્ટેમ્બર મહિનામાં ગુલાબ વાવાઝોડાંની અસર અને ઓક્ટોબરની શરૂઆતમાં મેઘરાજા ભારે વરસતા છેલ્લે છેલ્લે સતત 78 કલાક પાણી ડેમમાંથી છોડીને ડેમની સપાટી એક ફૂટ નીચી લાવવી પડી હતી. સપાટી 345 ફૂટથી એક ફૂટ નીચી લાવ્યા પછી પણ સતત પાણીની આવક ચાલુ રહેતા આજે 7 ઓક્ટોબરને વહેલી સવારે પાંચ વાગ્યે ડેમ સંપૂર્ણ 345 ફૂટ સુધી ભરાઈ ગયો હતો.

આ સાથે જ છેલ્લા ત્રણ વરસથી ડેમ સંપૂર્ણ ભરાતા હેટ્રીક લગાવી છે. ડેમ સંપૂર્ણ ભરાઈ ગયો હોવાથી હવે જેટલું પાણી આવશે તેટલું પાણી છોડવાનું રહેશે. આથી જ તો આજે સવાર સુધીમાં 16000 ક્યુસેક આવક સામે એટલીજ જાવક નોંધાઈ હતી. જરૂર પડ્યે ડેમના દરવાજા પણ ખોલીને પાણી છોડશે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s