સુરત: શિક્ષણ સમિતિ દ્વારા શિક્ષણ સુધારણાની મોટી વાત વચ્ચે અનેક અડચણ


– શિક્ષણ સમિતિમાં છેલ્લા બે વર્ષથી વિદ્યાર્થી કે શિક્ષકોને યુનિર્ફોર્મ નથી અપાયા

– હાલમાં પણ ટેન્ડરની પ્રક્રિયા કરે તો આગામી સત્ર સુધી બાળકોને ગણવેશ મળી શકે તેવી કોઈ શક્યતા નથી

સુરત,તા.6 ઓક્ટોબર 2021,બુધવાર 

સુરત નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિમાં શિક્ષણ સુધારણાની મોટી વાત વચ્ચે અનેક અડચણ આવી રહી છે. સમિતિના ગરીબ વિદ્યાર્થીઓ પાસે મોબાઈલની અછત હોવાથી ઓન લાઈન શિક્ષણમાં અડચણ છે તો ભાજપની જુથબંધીના કારણે છેલ્લા બે વર્ષથી વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકોને ગણવેશ આપી શકાયા તેમ નથી. સમિતિની નવી બોર્ડ બની ગઈ છે પરંતુ તેમની સામે વિદ્યાર્થીઓને ગણવેશ આપવાનો પ્રશ્ન મોટો બની જશે. હાલ ટેન્ડરની પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો નવું સત્ર શરૂ થાય ત્યાં સુધી બાળકોને ગણવેશ નહીં મળે તે નક્કી છે. જેના કારણે બાળકોએ જુના ગણવેશ અથવા ગણવેશ વિના શિક્ષણ મેળવવું પડે તેવી શક્યતા છે. 

રાજકારણનો અખોડો બની ચુકેલી નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિમાં ભાજપની જુથબંધીના કારણે શિક્ષણ પર માઠી અસર પડી રહી છે. બે વર્ષ પહેલાં બાળકો અને શિક્ષકોને ગણવેશ આપવા માટેની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી પરંતુ અચાનક જ મીટીંગમાં ખરીદી નહીં કરવાનો નિર્ણય કરીને ટેન્ડર દફતરે કરી દેવામાં આવ્યા હતા. ત્યારથી અત્યાર સુધી શિક્ષણ સમિતિના ગરીબ બાળકોને ગણવેશ મળ્યો નથી. ગત વષે કોવિડનું બહાનું આગળ કરીને ગણેવેશ આપવામાં આવ્યા ન હતા ત્યાર પછી હવે સ્કુલ શરૂ થઈ ગઈ છે અને નવા સભ્યોની નિણુંક થઈ ગઈ છે તેમ છતાં હજી ચારથી છ મહિના સુધી બાળકો સાથે શિક્ષકોને પણ ગણવેશ મળે તેવી શક્યતા નહીવત છે. 

હાલમાં સમિતિના નવા અધ્યક્ષ અને ઉપાધ્યક્ષની નિમણુંક થઈ ગઈ છે પરંતુ વિવિધ કમિટિની હજી રચના કરવામાં આવી નથી. નવી કમિટિની રચના થશે તેમાં ખરીદ કમિટિ બનશે અને ખરીદ કમિટિની રચના થયાં બાદ ટેન્ડરની પ્રક્રિયા થશે. ટેન્ડરની પ્રક્રિયા બાદ દોઢ લાખ બાળકોને ગણવેશ આપવાના હોય એજન્સીને ચાર મહિનાનો સમય આપવાનો હોય છે.  જેના કારણે નવું સત્ર શરૃ થાય ત્યારે જ વિદ્યાર્થીઓને ગણવેશ મળી શકે તેમ છે.  ભાજપ શાસકો શિક્ષણ સુધારણાની મોટી વાતો કરે છે પરંતુ શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓને ગણવેશ ક્યારે આપી શકે છે તે મોટો પ્રશ્ન છે. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s