બે દિવસથી વરસાદ બંધ રહેતા 50 હજાર હેકટરમાં ડાંગરના પાકને નુક્સાન અટકયું

– ખેડૂતોને
આ રાહત વચ્ચે જોકે
, હવામાન વિભાગ દ્વારા પાંચ દિવસ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી થઇ છે

     સુરત


સુરત
જિલ્લામાં છેલ્લા બે દિવસથી વરસાદ બંધ થતા ૫૦ હજાર હેકટર જમીનમાં રોપણી કરેલ ડાંગરના
પાકને નુકસાન થતુ બચતા ખેડુતોએ રાહતના શ્વાસ લીધા છે. તો કેટલાક તાલુકાઓમાં છુટાછવાયો
વરસાદ વરસવાની હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી થતા ખેડુતોનું ટેન્શન ફરી વઘ્યુ છે.

સુરત શહેર
અને જિલ્લામાં ગુલાબ વાવાઝોડાની અસરથી વરસાદ તો નોંધાયો જ હતો. વાવાઝોડુ ચાલ્યુ ગયા
પછી પણ વરસાદ વરસતા ખેડુતોની હાલત કફોડી થઇ ગઇ હતી. કેમકે હાલ સુરત જિલ્લામાં ૫૦ હજાર
હેકટર જમીનમાં વાવેતર ડાંગરનો પાક તૈયાર થઇ ગયો છે. અને આગામી દિવસોમાં કાપણી પણ શરૃ
થઇ જનાર હોવાથી ખેડુતોનું ટેન્શન વધી ગયુ હતુ. પરંતુ છેલ્લા બે દિવસથી વરસાદ બંધ રહેવાની
સાથે જ આકાશમાંથી સૂર્યદેવતા પ્રગટ થતા ગરમીના કારણે ખેડુતોના જીવમાં જીવ આવ્યો હતો.
હાલ તો ખેડુતોને કોઇ નુકસાન થયુ નહીં હોવાનું જાણવા મળ્યુ છે.

<

p class=”12News”>પરંતુ
હવામાન વિભાગના બુલેટીન મુજબ આગામી પાંચ દિવસોમાં બારડોલી
, ચોર્યાસી, કામરેજ, માંગરોળ, ઓલપાડ,
પલસાણા, હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરાઇ છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s