અલથાણના સ્લમ વિસ્તારમાં વીજચોરીના 16 કિસ્સા પકડાયા

-પોલીસ
ફરિયાદ નોંધાવાશેઃ વીજ કંપનીની
17 ટીમો બનાવી 472 વીજ જોડાણોની ચકાસણી કરાઇ હતી

સુરત,

વિજળી
ચોરીના દૂષણને ડામવા માટે દક્ષિણ ગુજરાત વીજ કંપનીની વિજિલન્સ ટીમે આજે સવારે
ચેકિંગ હાથ ધરીને આઝાદનગર અને ગોકુલ નગરની પાછળના સ્લમ્સમાંથી વીજચોરી ઝડપી હતી.
વીજ ચોરીના
16 કેસ મળી આવ્યાં હતાં. રુ. 3 લાખનો દંડ કરવામાં
આવ્યો છે.

વધુ
નુકસાની દર્શાવતાં ફીડરોને અલગ તારવીને જેતે વિસ્તારમાં ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવે
છે. આજે હાથ ધરવામાં આવેલું વીજ કંપનીનું ચેકિંગ પણ ડેટાના આધારે હતું. અલથાણ વિસ્તારના
આઝાદ નગર અને ગોકુલ નગરના ફીડરમાંથી વીજ પુરવઠો મેળવતા સ્લમ વિસ્તારમાં વહેલી
સવારના
5:30 કલાકેથી ચેકિંગ હાથ ધરાયું હતું છે, જે 10:30 કલાક સુધી ચાલ્યું હતું.

વીજ ચેકિંગ
માટે કુલ
17 ટીમો બનાવવામાં આવી હતી, જેમણે 472 વીજ જોડાણો ચેક કર્યા હતાં. તેમાંથી 16 કેસોમાં
વીજચોરી મળી આવી હતી. વિસ્તારમાંથી પસાર થતી વીજ લાઈન ઉપર લંગર નાખીને પણ ચોરી
કરવામાં આવતી હતી. જ્યારે બિન-ગ્રાહકોની પણ વીજ ચોરી મળી આવી હતી
, એમ સૂત્રોએ વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું.

વીજચોરી
કરતાં ઝડપાયેલા ગ્રાહક અને બિન ગ્રાહકોને દંડ સાથેના બીલો ઇસ્યુ કરવામાં આવ્યા છે.
તમામ વિરુદ્ધમાં પોલીસ ફરિયાદ નોધાવવાની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી છે. ગ્રાહકોને રુ.
2થી લઈને 10 હજાર સુધીના બિલો આપવામાં આવ્યા છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s