સુરત: પહેલા ડોઝમાં તો સુરતને સૌથી અગ્રેસર પણ: સુરતમાં 2.68 લાખ લોકોએ કોવિડ વેક્સીનનો બીજો ડોઝ લેવા જતાં નથી


– પાલિકા ડોર ટુ ડોર સર્વે સાથે બીજા ડોઝ માટે મેસેજ કરતી હોવા છતાં લોકોમાં ઉદાસીનતા

સુરત,તા.5 ઓકટોબર 2021,મંગળવાર

સુરતમાં કોરોના વિરોધી રસી માટે પહેલો ડોઝ આજે 100 ટકાને પાર કરી ગયો છે પરંતુ તેની સાથે સાથે બીજા ડોઝ લેવામાં લોકોમાં ઉદાસિનતા જોવા મળી રહી છે. સુરતમાં કોરોના વેક્સીન માટે ખાસ અભિયાન ચલાવવામા આવે છે પરંતુ 2.68 લાખ લોકો એવા છે જેઓને પહેલો ડોઝ લીધોને 84 દિવસ કરતાં વધુ સમય થઈ ગયો છે પરંતુ તેઓ ડોઝ લેવા પહોંચતાં નથી. પાલિકા દ્વારા બીજા ડોઝ લેવા માટે મેસેજ કરવા સાથે સાથે નોક ધ ડોર અભિયાન ચલાવાવમાં આવે છે પરંતુ તેમા ધારી સફળતાં મળતી નથી.

કોરોના સંક્રમણ બાદ કોરોના વિરોધી રસી માટે ગુજરાત સરકાર દ્વારા સુરત મ્યુનિ.ને 34.32 લાખનો ટાર્ગેટ આપવામાં આવ્યો છે તે 100 ટકા ટાર્ગેટ આજે પુરો થઈ જશે. સુરત મ્યુનિ. તંત્ર વેક્સીનેશનમાં ગુજરાતની અન્ય મહાનગરપાલિકા કરતાં સૌથી અગ્રેસર છે પરંતુ બીજા ડોઝ માટે પાલિકા તંત્રને પરસેવો પડી રહ્યો છે. સુરત મ્યુનિ. વિસ્તારમાં પહેલો ડોઝ તો 100 ટકા લોકોને આપી દેવામાં આવ્યો છે. પરંતુ પહેલા ડોઝ બાદ બીજો ડોઝ લેવા માટે લોકોમાં ઉદાસીનતા જોવા મળે છે.

સુરત મ્યુનિ. વિસ્તારમાં બીજો ડોઝ 16.30લાખ લોકોએ લીધો છે અને 2.68 લાખ લોકો એવા છે જેઓને પહેલો ડોઝ લીધો છે અને 84 દિવસનો સમય થયો છે છતાં બીજો ડોઝ લેવા માટે તેઓ વેક્સીનેશન સેન્ટર પર આવતાં નથી. આ લોકોને બીજો ડોઝ મળે તે માટે પાલિકા તંત્ર દ્વારા નોક ધ ડોર અભિયાન સાથે ડોર ટુ ડોર સર્વેની કામગીરી પણ હાથ ધરવામં આવી છે. પાલિકા દ્વારા બીજો ડોઝ બાકી છે તેમને ફોન કરીને બીજા ડોઝ માટે જણાવવામા આવે છે. પાલિકા દ્વારા વધુ પ્રયાસ કરવામા આવી રહ્યો છે પરંતુ હજી પણ 2.68 લાખ લોકો બીજો ડોઝ લેવા માટે પહોંચતા ન હોવાથી આ લોકોને વહેલી તકે બીજો ડોઝ કેવી રીતે આપવા તે માટે પાલિકા આયોજન કરી રહી છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s