સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટીકને તિલાંજલી આપવા ક્લિન ઇન્ડિયા અભિયાન શરૃ

– ગાંધીજયંતિથી
સુરત જિલ્લામાં એક મહિનો સરકારી તંત્ર અને સંસ્થાઓ મળી સફાઇની કામગીરી કરશે

      સુરત 

ગાંધી
જયંતિના દિવસે સુરત જિલ્લામાં ઓલપાડ ખાતેથી કિલન ઇન્ડિયા અભિયાન હેઠળનો આરંભ કરાયો
છે. આ અભિયાનમાં નાના બાળકોથી લઇને વડીલોએ સાથે મળીને સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિકને
તિલાજલી આપવા માટે ખાસ અનુરોધ કરાયો હતો.

<

p class=”12News”>આઝાદીના
અમૃત મહોત્સવ અંતર્ગત ઓકટોબર-૨૦૨૧ દરમ્યાન કિલન ઇન્ડિયા અભિયાન હાથ ધરવાનું નક્કી
કરાયુ છે. જેના ભાગરૃપે આજે જિલ્લા કલેકટર આયુષ ઓક દ્વારા ઓલપાડ ખાતે આ અભિયાનનો
આરભ કરાયો હતો. આ અભિયાન હેઠળ આખા મહિના દરમ્યાન જિલ્લાના સરકારી વિભાગો
, સ્વૈચ્છિક અને સામાજિક
સંસ્થાઓ
, નહેરુ યુવા કેન્દ્વ, એનસીસી
દ્વારા સ્વચ્છ ભારત હેઠળ જનભાગીદારીથી સફાઇ કામગીરી હાથ ધરાશે. જિલ્લા કલેકટરે આ
અભિયાનમાં આબાલ વુદ્વ સૌને જોડાવવા માટે અપીલ કરી છે. તેમજ સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિકને
તીલાંજલી આપવા માટે અનુરોધ કરાયો હતો. સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટીકના કચરાને એકત્ર કરી
તેનો નિકાલ કરવા માટે ખાસ તાકીદ કરાઇ હતી. સાથે જ ડોર ટુ ડોર કેમ્પેઇન કરી
પ્લાસ્ટિકનો વપરાશ અટકાવવા તથા તેના નિકાલ અંગે માર્ગદર્શન પણ આપવામાં આવશે. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s