વરસાદ બંધઃ ઉકાઇ ડેમમાં ઇન્ફલો ઘટીને 45,830 ક્યુસેક, સપાટી 342.80સુરત

સવારે 8 કલાકે ડેમમાં પાણીની આવક 1.40 લાખ ક્યુસેક્સ નોંધાયા બાદ ક્રમશઃ ઘટી ઃ આઉટફ્લો ઘટાડી 28,369 ક્યુસેક્સ કરાયો

સુરત
શહેર-જિલ્લા સહિત ઉકાઈ ડેમના ઉપરવાસમાં આજે વરસાદી વિરામની પરિસ્થિતિ જોવા મળી હતી.અલબત્ત
ઉકાઈ ડેમમાં સવારે 1.33 લાખ ક્યુસેક્સ પાણીની આવક નોંધાયા બાદ દિવસ દરમિયાન ક્રમશઃ
તેમાં ઘટાડો નોંધાયો હતો.મોડી સાંજે 6 કલાકે ડેમ માં 45,830
 ક્યુસેક્સ ઈન ફ્લોની
સામે 28,369
 ક્યુસેક્સ પાણીની જાવક સાથે ડેમની સપાટી 342.80 ફુટ
નોંધાઈ છે.

ગુલાબ
વાવાઝોડાની અસરના લીધે વીતેલા 48 કલાકમાં ઉકાઈ ડેમના ઉપરવાસમાં પડેલા વરસાદ અને
હથનુર અને પ્રકાશા ડેમમાં છોડવામાં આવતા પાણીની આવકના લીધે ઉકાઈ ડેમમાં પાણીનો
ઈનફ્લો ઉત્તરોઉત્તર વધ્યો હતો.  વીતેલા 24 કલાક દરમિયાન સુરત સીટી તથા જિલ્લા સહિત ઉકાઈ ડેમના કેચમેન્ટ વિસ્તારમાં પણ વરસદા
બંધ રહ્યો છે. ડેમના ગેજ સ્ટેશનોમાં કુલ  26.30 મીમી જેટલો વરસાદ નોંધાયો હતો. જેમા
ચિખલધરામાં 20.202
, ટેસ્કામાં 4 તથા નંદુરબારમાં 2.10 મીમી વરસાદ નોધાયો હતો.

ઉકાઈ ડેમમાં
આજે વહેલી સવારે 6 કલાકે 1.33 લાખ ક્યુસેક્સ ઈન ફ્લો સામે 28,437
 ક્યુસેક્સ પાણી છોડવામાં
આવતાં ડેમની સપાટી 342.55ફુટ નોંધાઈ હતી. સવારે 8 વાગ્યે ઇન્ફ્લો વધીને 1.40 લાખ ક્યુસેક
થતા આઉટફ્લો વધારી 70,230
 ક્યુસેક કરાયો હતો. ત્યારબાદ સવારે 9 કલાકે પાણીની આવક ઘટીને 1.22 લાખ થતાં આઉટ ફ્લો ઘટાડીને 69,812 ક્યુસેક્સ કરાયો હતો. અને બપોરે 3 કલાકે ડેમમાં પાણીની આવક અને જાવક 54,172 ક્યુસેક્સ નોંધાઈ હતી.

સાંજે છ
કલાકે ઉકાઈ ડેમમાં 45,830
 ક્યુસેક્સ પાણીની આવક સામે જાવક 28,369 ક્યુસેક્સ
નોંધાવા સાથે સપાટી 342.80 ફુટ નોંધાઈ છે. જે ભયજનક સપાટી 345 ફુટથી સવા બે ફુટ દુર
છે.

<

p class=”12News”> 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s