કોરોનાને પગલે સ્મીમેરમાં 453 કર્મચારીઓનો કોન્ટ્રાકટ લંબાવાયો

– કેસોમાં
નજીવા વધારા વચ્ચે જંગી સ્ટાફને બે મહિના એક્સટેન્શનઃ દિવાળી ટાણે છુટા કરવા
સામે  કચવાટ હતો

        સુરત:

સુરત
શહેરમાં કોરોના કેસમાં વધારો થતા મહાનગર પાલિકા સંચાલિત સ્મીમેર હોસ્પિટલમાં ડોકટર
, નસગ સ્ટાફ સહિત 453 કોન્ટ્રાક્ટ બેઝના કર્મચારીઓની નોકરીની મુદત બે  માસ લંબાવવામાં આવી છે.

સ્મીમેર
હોસ્પિટલમાં દર્દીઓને તકલીફ નહી પડેઅને યોગ્ય સફાઇ માટે કોન્ટ્રાક્ટર બેઝ પર નસગ સહિતના
સ્ટાફની ભરતી થઇ હતી.
1 ફિઝીશીયન ડોકટર,218 નર્સિગ સ્ટાફ, 124 વોર્ડ બોય, 50 આયા, 39  લેબોરેટરી ટેકનીશીયન, 12 મેડીકલ
ઓફિસર
, રેડીયોગ્રાફીક ટેકનીશ્યન, 1 ઇલેકટ્રો
કડીયોગ્રાફ ટેકનીશ્યનનો કોન્ટ્રાકટ તા.
3092021 સુધીનો અગાઉથી જ નક્કી થયેલો હતો.

<

p class=”12News”>જોકે, નવરાત્રી દિવાળી ટાણે
સ્ટાફને છુટા કરવા સામે કચવાટ જોવા મળ્યો હતો. દરમિયાન તેમનો કોન્ટ્રાકટર વધુ બે
માસ માટે એટલે કે
, તા.30112021 સુધી લંબાવી દેવાયો છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s