સુરત: કાપડ માર્કેટમાં સક્રિય ચીટર ગેંગ વિરુદ્ધમાં પગલાં લેવા પોલીસ કમિશનરને રજૂઆત

સુરત,તા.1 ઓક્ટોબર 2021,શુક્રવાર

કાપડબજારમાં જુદી-જુદી માર્કેટોમાં વેપાર કરતા ચીટર-બદમાશો વિવર સાથે છેતરપિંડી કરતાં હોઇ, આવા ચિટર ગેગની વિરુદ્ધમાં પગલાં લેવામાં આવે એવી રજૂઆત પોલીસ કમિશનર સમક્ષ ફેડરેશન ઓફ ગુજરાત વિવધ વેલ્ફેર એસો. (ફોગવા)એ આજે કરી હતી.

આજે બપોરે ફોગવાના અગ્રણીઓએ પોલીસ કમિશનર કચેરીએ જુદી જુદી માર્કેટોમાં વેપાર કરતા બદમાશો તથા બદમાશોને મદદરૂપ બનતા બ્રોકરોના નામોની યાદી સુપ્રત કરી હતી અને વિવરને ન્યાય અપાવવા માટે માંગ કરી હતી. કારખાનેદારોની બહુ મોટી રકમ કાપડ બજારમાં ફસાયેલી છે.

રજૂઆતના આધારે અગ્રણીઓને જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, યાદીના આધારે પોલીસ તરફથી કઇ રીતે પગલાં લેવામાં આવી શકે છે, તેનો અભ્યાસ કરાશે અને પછી ફરિયાદ નોંધાવવા માટે માર્ગદર્શન આપવામાં આવશે, એમ સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું. કુલ 50થી વધુ વિવરોના ફસાયેલાં નાણાંની યાદી નામો સાથે આપવામાં આવી હતી.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s