સિવિલમાં ડાયાલિસિસ વિભાગમાં ફોલ સીલિંગનો ભાગ તૂટી પડયો

– રાત્રે ઘટના
બનતા કોઇ ઇજા- જાનહાની થઇ નહી

સુરત :

સુરત
નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં બુધવારે ગઈકાલે રાત્રે દરમિયાન ડાયાલીસીસ વિભાગમાં ફોલ સીલિંગ
ભાગ તૂટી પડયો હતો.જોકે રાત્રી સમયે ત્યાં કોઈ દર્દી કે સ્ટાફ ના હોવાથી કોઈ જાનહાની
થઈ ન હતી.

<

p class=”12News”>પ્રાપ્ત
વિગત મુજબ સુરત કિડનીની તકલીફ ધરાવતા દર્દીઓ ડાયાલિસિસ કરાવવા માટે નવી સિવિલ
હોસ્પિટલમાં ડાયાલીસીસ વિભાગમાં આવે છે. 
ગઈકાલે રાતે આ વિભાગમાં અચાનક ફોલ સીલિંગનો ભાગ તૂટીને નીચે ધસી પડયો હતો.
20થી25 ફુટ જેટલો મોટો ભાગ તુટી પડયો હતો. સવારે આ વિભાગ ખોલીને ડોકટર સહિત સ્ટાફ
આવ્યા હતા. ત્યાંરે ઘટનાની જાણ થઇ હતી. 
જેને લીધે ફોલસીંલીગના તુટેલા ભાગ નીચે બેડ પર ડાયોલીસીસ કરવાનું બંધ
રાખવામા આવ્યુ હતુ. ફોલસીંલીંગનો ભાગ રાતે પડયો હોવાથી કોઇ ઇજા જાનહાન થઇ ન હતી. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s