નર્મદ યુનિ.ની ઉત્તરવહીઓ ઓનલાઇન મુકવા એજન્સીઓને રસ નથી, એક ટેન્ડર આવ્યું

– ઉત્તરવહી
અધ્યાપકોને ઓનલાઇન મોકલી ઓનલાઇન મૂલ્યાંકન થાય તે માટે રૃા.34.95 લાખની જોગવાઇ કરાઇ
છે

– આઇડીયા અને
ઇનોવેટીવ સેલની જોરશોરથી જાહેર કરાઇ હતી
,
હવે રી-ટેન્ડરીંગ કરવા નિર્ણય

         સુરત

નર્મદ
યુનિવર્સિટીમાં લેવાનારી તમામ પરીક્ષાઓની ઉતરવહીઓનુ મૂલ્યાંકન ઓનલાઇન કરવા માટે
સતાધીશોએ જોરશોરથી જાહેરાત કર્યા બાદ ટેન્ડર મંગાવતા એક જ ટેન્ડર આવતા
રી-ટેન્ડરીંગ કરવાનો નિર્ણય સિન્ડીકેટ બેઠકમાં લેવાયો હતો. તો કોર્મસના અધ્યાપકોને
લીલીઝંડી આપી દેવાઇ છે. તો યુનિવર્સિટીના બજેટમાં ૩૪.૯૫ લાખની જોગવાઇઓ કરાઇ છે.

નર્મદ
યુનિવર્સિટી દ્વારા લેવાતી પરીક્ષાઓમાં ઉતરવહીઓ ચકાસવા માટે અધ્યાપકોએ યુનિવર્સિટી
સુધી આવુ પડે છે.જેના કરતા અધ્યાપકોને સીધી જ ઉતરવહીઓ ઓનલાઇન મળી જાય અને ઓનલાઇન જ
મૂલ્યાંકન કરી શકાય તેવી વ્યવસ્થા ગોઠવવાનું નક્કી કરાયુ હતુ. આ માટે ટેન્ડર
મંગાવવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ એક જ પાર્ટીનું ટેન્ડર આવ્યુ હોવાથી સિન્ડીકેટની
બેઠકમાં ચર્ચા માટે આવ્યુ હતુ. નિયમ મુજબ ટેન્ડર યોગ્ય જણાયુ હતુ. પરંતુ માત્ર એક
જ પાર્ટીએ ટેન્ડર ભરેલુ હોવાથી રી ટેન્ડરીંગ કરવાનો નિર્ણય લેવાયો હતો. નર્મદ
યુનિવર્સિટીમાં આઇડીયા અને ઇનોવેટીવ સેલની રચના કરવામાં આવી છે. આ સેલ હેઠળ વિવિધ
કાર્યક્રમો
, પરિષદ, પરિસંવાદ અને વર્કશોપનું આયોજન કરવા માટે
અવારનવાર ખર્ચાઓ થતા હોવાથી રૃા.૩૪.૯૫ લાખની બજેટમાં જોગવાઇ કરવામાં આવી છે.

<

p class=”12News”>નર્મદ
યુનિવર્સિટીના કોર્મસ વિભાગમાં પૂર્ણ સમયના એક પણ અધ્યાપક નહીં હોવાથી આગામી નેકના
ઇન્સ્પેકશને ધ્યાનમાં લઇને સેલ્ફફાઇનાન્સ કોેલેજમાંથી ત્રણ અધ્યાપકો લીયન પર લેવા
અંગે સેનેટ સભ્ય ભાવેશ રબારીએ ફરિયાદ કરતા આ વિવાદ આજે સિન્ડીકેટ બેઠકમાં ચર્ચા
બાદ પૂર્ણકાલિન અધ્યાપક ન હોય તો ત્યાં પણ અધ્યાપકોને લીયન પર નિમણુંક કરવાની સતા
કુલપતિને અપાઇ હતી. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s