ડેમ નજીકના ચાર ગેજ સ્ટેશનમાં સવારે 4 ઇંચ વરસાદથી ડેમમાં 3.37 ક્યુસેક પાણી ઠલવાયું

  સુરત

ઉકાઇ ડેમની
સાથે જ આવેલા ચાર રેઇનગેજ સ્ટેશનમાં બપોરે ૧૨ વાગ્યા સુધીમાં ચાર ઇંચ વરસાદ ખાબકતા
આ પાણી સીધુ જ ડેમમાં આવતા ૩.૩૭ લાખ કયુસેક ઇનફલો ઠલવાયો હતો.

<

p class=”12News”>ઉકાઇ ડેમના
વિસ્તારમાં  આવેલ નંદરબારમાં ચાર ઇચ
, અક્કકુવામાં ચાર ઇંચ,
તલોદામાં ચાર ઇંચ અને છેલ્લે પ્રકાશા બેરેજ નજીકના શહદામાં ચાર ઇંચ આમ
ચાર સ્ટેશનમાં ચાર ઇંચ વરસાદ ખાબકતા ઉકાઇ ડેમમાં 
હેવી ઇનફલો ૩.૩૭ લાખ કયુસેક ઇનફલો આવ્યો હતો. જો કે બપોર પછી આ વિસ્તારમાં વરસાદ
બંધ થતા જ ફરી પાછો ઇનફલો ઘટયો હતો. જો કે હજુ સુધી બ્લાઇન્ડ કેચમેન્ટમાં ઝાઝો વરસાદ
ઝીંકાયો નહીં હોવાથી સતાધીશોને રાહત છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s