સુરત મહુવા ટ્રેનનું મોટાલીલીયા રેલવે સ્ટેશનનું સ્ટોપેજ આપવા રેલવે રાજ્યમંત્રીને રજૂઆત

સુરત,તા.29 સપ્ટેમ્બર 2021,બુધવાર

સુરત-મહુવા વચ્ચેની ટ્રેનને સૌરાષ્ટ્રના મોટાલીલીયા સ્ટેશનનું સ્ટોપેજ આપવામાં આવે તેવી માંગ સુરત ડાયમંડ એસો.એ કરી છે. આ અગાઉ અહીં સ્ટોપેજ આપવામાં આવતું હતું. તે બંધ કરવામાં આવ્યું છે, એવી રજૂઆત રેલવે રાજ્યમંત્રી સમક્ષ મૂકવામાં આવી છે.

ટ્રેનને મોટા લીલીયાને સ્ટોપેજ આપવામાં આવે તો આજુબાજુના 100 ગામોના પ્રજાજનોને લાભ થાય તેમ છે. સાથોસાથ હાલમાં અમરેલી, ઢસા, જેતલસરા ટ્રેન બંધ હોવાથી અમરેલીના લોકો પણ લીલીયાથી અવરજવર કરી શકે છે. ટ્રેનને પેસેન્જરો પુરતા મળે તેમ છે . 

બુધવારના રોજની ટ્રેન (UP 09071 તથા DN 09072) નું સ્ટોપ પણ તા.15મીથી બંધ કરાયું છે, તે ફરી શરૂ કરવા તથા તા.16મીથી મોટા લીલીયા સ્ટેશનથી રિઝર્વેશન ટિકીટ આપવાનું બંધ કરાયું છે, તે પણ શરૂ કરવામાં આવે તેવી પ્રજાજનોની લાગણી છે, એમ સુરત ડાયમંડ એસો.ના મંત્રી દામજી માવાણીએ રેલવે રાજ્ય મંત્રી દર્શના જરદોશને રજૂઆતમાં કહ્યું છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s