મહાવીર ટ્રસ્ટને FSIમાં શરત વીના માફીમાં શાસકોએ કેટલા પૈસા લીધા ? તે જાહેર કરો


ભાજપના
નેતાઓ સ્પષ્ટ જવાબ ન આપી શકતાં ભાજપ વતી મ્યુનિ. કમિશ્નરે ખુલાસો કર્યો ઃ મતદાન બાદ
બહુમતીથી દરખાસ્ત પસાર

                સુરત,

સુરત મ્યુનિ.ની આજની સામાન્ય
સભામાં વિપક્ષે મહાવીર હોસ્પીટલ ટ્રસ્ટને તેમની શરતે પેઈડ એફ.એસ.આઈ.માંથી માફી આપવાની
દરખાસ્ત સામે આક્રમક વિરોધ કર્યો હતો. ભાજપ શાસકોએ કેટલા પૈસા લીધા છે ? તે જાહેર કરો
તેવી માંગ કરાઇ હતી. શાસકો બરાબર જવાબ નહી આપી શકતા ભાજપ વતી મ્યુનિ. કમિશ્નરે ખુલાસો
કર્યો હતો.

સામાન્ય સભામાં શ્રી મહાવીર હેલ્થ
એન્ડ મેડિકલ રીલીફ સોસાયટી ટ્રસ્ટને સુચિત કેન્સર હોસ્પીટલમાં ભરવા પાત્ર ચાર્જેબલ
એફ.એસ.આઈ.ની રકમ ભરવામાંથી મુક્તિ આપવાની દરખાસ્ત રજુ કરવામા ંઆવી હતી. આ દરખાસ્ત પર
વિપક્ષે દલીલ કરી હતી કે સરકારે એફ.એસ.આઈ.ની માફી આપવા સાથે સામાન્ય લોકોને રાહત થાય
અને પાલિકાના 10 ટકા બેડ અનામત રહે અને પ્લાનીંગ કેન્સલ થાય તો કોઈ રિફન્ડ આપવામાં
આવે નહીં તે શરત હતી. આ શરતને ટ્રસ્ટે સ્વીકારી નથી તેથી તેઓને માફી આપવાની થતી નથી.
ટ્રસ્ટે પત્ર લખીને પાલિકાના 10 ટકા બેડ અનામત રાખવા માટે તેયારી બતાવી તો શાસકો કેમ
તે સ્વીકારતા નથી? ભાજપ શાસકોએ ટ્રસ્ટ પાસેથી પૈસા લઈ લીધા છે? કેટલા પૈસા લીધા છે
? તે ખુલાસો કરે. આ પ્રકારના હોબાળા સાથે મતદાન કરવામા આવ્યુ હતુ ંજેમાં બહુમતિથી દરખાસ્ત
મંજુર કરવામા ંઆવી હતી.

<

p class=”12News” style=”text-align:justify;”>જોકે, આ મુદ્દે ભાજપ શાસકો ફિક્સમાં
મુકાયા હોવાથી તેઓ આ મુદ્દે કોઈ જવાબ આપી શક્યા ન હતા અને વિપક્ષ હાવી થઈ ગયું હતું.  ત્યારે ભાજપ શાસકોના બચાવમાં મ્યુનિ. કમિશ્નર બન્છાનિધિ
પાનીએ ઉભા થઈને હોસ્પીટલની કામગીરી તથા અન્ય અંગે જવાબ આપ્યો હતો.  મ્યુનિ. કમિશ્નરની આ ભૂમિકા ટોક ઓફ ધ ટાઉન બન્યો
છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s