સુરત: ઉકાઇ ડેમમાંથી દોઢ લાખ ક્યુસેક પાણી છોડવાનો નિર્ણય: 22 ગામો એલર્ટ કરાયા


– ગુલાબ વાવાઝોડાની અસર ઉપરવાસના હથનુર ડેમ ના આજુબાજુ વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ ની શક્યતાના પગલે લેવાયેલો નિર્ણય

સુરત,તા.27 સપ્ટેમ્બર 2021,સોમવાર

છલોછલ ભરાયેલા ઉકાઇ ડેમ કેચમેન્ટમાં ગુલાબ વાવાઝોડાની અસર જોવા મળે તેમ હોવાથી આજે બપોરે 12 વાગ્યાથી પાણી છોડવાનું વધારી 1.25 લાખ ક્યુસેક કર્યા બાદ દોઢ લાખ ક્યુસેક સુધી પાણી છોડવાનો નિર્ણય કરાયો હોવાથી 22 ગામોને એલર્ટ કરાયા છે.

ઉકાઇ ડેમની સપાટી હાલ ભયજનક લેવલ 345થી ત્રણ ફૂટ દૂર છે. આગામી બે દિવસમાં ગુલાબ વાવાઝોડાની અસર ઉકાઇ ડેમના કેચમેન્ટમાં ખાસ કરીને હથનુર ડેમની આજુબાજુ વિસ્તારોમાં થઈ શકે તેમ હોવાથી સત્તાધીશોએ કોઈ રિસ્ક લેવા માગતા નહિ હોય તેમ રવિવારે રાત્રીથી એક લાખ ક્યુસેક પાણી છોડી રહ્યા હોવા છતાં આજે બપોરે 12 વાગ્યા થી 1.25 લાખ ક્યુસેક અને ત્યારબાદ દોઢ લાખ સુધી પાણી છોડવાનો નિર્ણય લીધો છે. ઉકાઇ ડેમમાંથી વધુ પાણી છોડનાર હોવાથી હેઠવાસના માંડવી તાલુકાના 22 ગામોને એલર્ટ કરાયા છે. સતત પાણી છોડવાના કારણે ઉકાઇ ડેમની સપાટી ઘટીને 342.20 ફૂટ થઈ હતી.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s