લેન્ડ ગ્રેબીંગ એકટની બેઠકમાં 47 માંથી 42 કેસો દફતરેઃ બે કેસમાં ફરિયાદ, ત્રણમાં વધુ તપાસ થશે

   સુરત

જમીનમાં
ગરબડ ગોટાળા કરનારા સામે કાર્યવાહી કરવા માટે રચાયેલી લેન્ડ ગ્રેબીંગ કમિટીની
મળેલી બેઠકમાં ૪૭ કેસોમાંથી બે કેસોમાં પોલીસ ફરિયાદ
, ત્રણ કેસોમાં વધુ તપાસ
અને ૪૨ કેસો દફતરે કરી દેવાયા હતા. જેમાંથી મોટાભાગના કોર્ટ કેસો હોવાનું જાણવા
મળ્યુ છે.

<

p class=”12News”>રાજયમાં
લેન્ડ ગ્રેબીંગ એકટ નો નવા કાયદો અમલમાં આવ્યા બાદ જમીન તકરારી કેસોમાં લેન્ડ
ગ્રેબરો સામે કાર્યવાહી કરવા માટે જિલ્લા કલેકટરના અધ્યક્ષસ્થાને કમિટી બનાવાઇ છે.
જેમાં શુક્રવારે મોડી સાંજે જિલ્લા કલેકટર આયુષ ઓકના અધ્યક્ષસ્થાને મળેલી બેઠકમાં
કુલ ૪૭ કેસોમાં ચર્ચા વિચારણા થઇ હતી. જેમાં ૪૨ અરજીમાં અંદરો અંદરની તકરાર
, કોર્ટ કેસો હોવાથી
તમામ અરજી દફતરે કરી દેવાઇ હતી. તો બે અરજીમાં પોલીસ ફરિયાદ અને ત્રણમાં વધુ તપાસ
કરી નિર્ણય લેવાનુ નક્કી કરાયુ હતુ. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s