આર્થોપેડીક વિભાગના ઓપરેશન થિયેટરમાં ઉપયોગી મશીન જ બંધ

 

– નવી
સિવિલમાં દર્દીઓને પરેશાની

– ઇમેજ
ઇન્ટન્સી ફાયર ટીવી ખોટકાઇ જતા  સર્જરી  માટે દર્દીઓનું વેઇટીંગ લિસ્ટ લાંબુ થઇ ગયું
: બપોરે રિપેર કરાયું

   સુરત :

 નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં ઓર્થોપેડિક ઓપરેશન
થિયેટરમાં ઓપરેશન માટે ઉપયોગી આઈ.આઈ ટીવી (ઈમેજ ઇન્ટેનસી ફાયર ટીવી) મશીન ખોટકાઈ
ગયા હોવાથી દર્દીઓ હાલાકી વેઠવી પડે છે. જોકે 
મહત્વની સર્જરી માટે દર્દીઓનું
વેઇન્ટીંગ વધી ગયું હોવાનું જાણવા મળે છે.

હાથ-પગ
થાપાની ઇજાની સારવાર માટે દર્દીઓ નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં ઓર્થોપેડિક વિભાગની
ઓ.પી.ડીમાં આવે છે. અહી રોજ નાની-મોટી ૧૫ જેટલી સર્જરી થાય છે. સચોટ સર્જરી માટે  આઈ.આઈ ટીવીનો ખૂબ  ઉપયોગ થાય છે અને ઓપરેશ માટે આ મશીન મુળભુત
જરૃરીયાત છે. તે માટે ત્રણ ઓપરેશન થિયેટરમાં ત્રણ આઇઆઇ ટીવી હતા. એક ઘણા સમય પહેલા
ખોટકાયું હતું
, બીજું કન્ડમ થઇ ગયું છે. તેથી એક મશીનને લીધે સર્જરીનું વેઇન્ટીંગ વધ્યું
છે.

દરમિયાન
આ એક મશીન પણ ખોટકાતા મશીનની જરુર હોય તેવી સર્જરી અટકી ગઇ હતી. આર્થોપેડિક
વિભાગના ડો.અંશુલ ગુપ્તાએ કહ્યુ ંકે
,
ટેકનીકલ ખામી હતી. એક મશીન આજે બપોરે રીપેર કરી શરૃ કરાયું છે.
બીજું આગામી દિવસોમાં રિપેર કરાશે. કેટલાક દર્દીઓને ઓપરેશન કરાયા છે. સિવિલના
અધિકારીઓએ આઇઆઇવી મશીન આપવા જિલ્લા આયોજન મંડળને રજૂઆત રી છે.  અને એલ એન્ડ ટી કંપની સાથે મશીન અંગે વાતચિત
ચાલી રહી છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s