સચિન GIDCના સબસ્ટેશનમાં પાણી ભરાતા વીજ પુરવઠો બંધ કરાયો

-બેથી અઢી
કલાક બાદ પાણી ઓસર્યાઃ એ-સબસ્ટેશનમાં બે કલાક વીજ સપ્લાય બંધ, જોડાયેલા એકમોમાં ધમધમાટ
થંભ્યો

સુરત,     

સચિન જીઆઈડીસીમાં વરસાદી પાણી
ભરાતાં આજે બપોરે અડધો કલાક માટે વીજળી પુરવઠો બંધ કરવામાં આવ્યો હતો. પી ઝોન, રોટરી
કલબ અને એ સબ-સ્ટેશન આસપાસ મોટા પ્રમાણમાં વરસાદી પાણીનો ભરાવો થયો હતો.જોકે એકમોને
નુકસાન થયું નથી.

અતિ વરસાદ પડે છે, ત્યારે સૌથી વધારે
કફોડી હાલત સચીન જીઆઇડીસી વિસ્તારમાં ઉદ્યોગકારોની થાય છે. આજે પણ જુદાજુદા વિસ્તારોમાં
પાણીનો ભરાવો થયો હતો, અમુક નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણીનો ભરાવો બે-અઢી કલાક રહ્યો
હતો. એ સબ સ્ટેશનમાં અને આસપાસ પાણી ભરાતાં, સાવચેતી રૃપે બે કલાક માટે વીજ પુરવઠો
બંધ કરવામાં આવ્યો હતો.

ભારે વરસાદ થાય ત્યારે વરસાદી પાણીનો
ભરાવો સૌથી વધુ આ વિસ્તારમાં થાય છે અને જીઆઇડીસીમાં 70 ટકા પાણી આ નીચાણવાળા વિસ્તારમાં
આવી જાય છે. એ સબ-સ્ટેશન બે કલાક માટે બંધ કરવામાં આવતાં, સબ-સ્ટેશન સાથે જોડાયેલાં
450 આસપાસના એકમોનો ધમધમાટ થોડાં સમય માટે બંધ રહ્યો હતો.

નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં ઘૂંટણ સમાણાં
પાણી ભરાયાં હતાં. વરસાદ સતત ચાલુ રહ્યો હોવાને, કારણે પાણીના નિકાલમાં અવરોધ હતો.
પરંતુ વરસાદે બપોરે પછી વિરામ લેતા અઢી ત્રણ કલાકમાં પાણીનો નિકાલ થઈ ગયો હતો, એમ સૂત્રોએ
વાતચિતમાં કહ્યું હતું.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s