સુરતમાં ભારે વરસાદને કારણે અનેક રસ્તાઓ પર પાણી ભરાયા


– પાણી ભરાવાને કારણે જનજીવન પર માઠી અસર, કેટલીક કોલેજોએ પરીક્ષા રદ કરી

સુરત,તા.24 સપ્ટેમ્બર 2021,શુક્રવાર

સુરતમાં આજે વહેલી સવારથી પડેલા દેમાર વરસાદને કારણે શહેરના અનેક મુખ્ય રસ્તાઓ પર પાણી ફરી વળ્યા છે. વરસાદને કારણે સુરતના જનજીવન પર માઠી અસર થઇ છે.

સુરતમાં આજે વહેલી સવારથી દેમાર વરસાદ પડી રહ્યો છે. વરસાદનું જોર વધુ હોવાને કારણે વરસાદી ગટર માં પણ પાણી નો નિકાલ ઓછો થઈ રહ્યો છે. જેને કારણે સુરતના આંતરાસ તો ઠીક પણ જેને મુખ્યમાર્ગ ગણવામાં આવે છે તે રસ્તાઓ પણ પાણીમાં ગરક થઈ ગયા છે. શહેરના મોટાભાગના રસ્તા ઉપર અડધાથી દોઢ ફૂટ જેટલા પાણી ફરી વળતા જનજીવન પર માઠી અસર થઇ છે. ભારે વરસાદ અને પાણી ભરાવાને કારણે અનેક કોલેજોએ આજની પરીક્ષા રદ કરી દીધી છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s