સુરતમાં તૂટેલા રોડ રિપેર કરતા પહેલા ગેરન્ટી પીરીયડ અંગે સર્વે કરાશે


મ્યુનિ.
કમિશ્નરની અધ્યક્ષતામાં કમિટી બનાવાઇઃ ગેરન્ટી પીરીયડમાં તૂટેલા રોડ જે તે કોન્ટ્રાકટર
પાસે રીપેર કરાવાશે

                સુરત,

સુરત મ્યુનિ. વિસ્તારમાં ચોમાસાની
સાથે જ સંખ્યાબંધ રસ્તા તુટી જતાં લોકોમાં ભારે રોષ છે. લોકોના રોષને જોઈને પાલિકા
તંત્રએ તાત્કાલિક રસ્તા રીપેર કરવાની કામગીરી શરૃ કરી દીધી છે. તો બીજી તરફ આજે સ્થાયી
સમિતિએ રસ્તા રીપેરીંગની કામગીરી માટે સર્વેની એક ટીમ બનાવવાની જાહેરાત કરી દીધી છે.
કોન્ટ્રાક્ટરના ગેરેન્ટી પીરીયડ હેઠળના અને ગેરન્ટી પીરીયડ પુરો થયો છે તેવા રસ્તાનો
સર્વે કરીને રીપેરીંગની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે તેવું કહ્યું છે.

સુરતમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસથી વરસાદની
ધુંવાધાર બેટીંગના કારણે સંખ્યાબંધ રસ્તાઓનો ખુરદો બોલી ગયો છે. કેટલાક રસ્તાઓ ધોવાઈ
ગયા ંછે તો કેટલીક જગ્યાએ મોટા મોટા ખાડાઓ પડી ગયાં છે. તુટેલા રસ્તાઓના કારણે લોકોમાં
ભારે રોષ ફેલાઈ રહ્યો છે તેના કારણે પાલિકા તંત્રએ તાત્કાલિક આદેશ આપીને રસ્તાઓ રીપેરીગ
કરવાની કામગીરી શરૃ કરી દીધી છે. શહેરમાં અનેક રસ્તાઓ તુટી ગયાં છે તેને રીપેરીંગની
કામગીરી પણ શરૃ થઈ ગઈ છે. જ્યારે બીજી તરફ આજે સુરત મ્યુનિ.ના સ્થાયી અધ્યક્ષ પરેશ
પટેલે રસ્તા અંગે અલગ જ નિવેદન આપી દીધું છે.

<

p class=”12News” style=”text-align:justify;”>સ્થાયી અધ્યક્ષે જણાવ્યુ ંહતુ ંકે,
તુટેલા રસ્તા માટે મ્યુનિ. કમિશ્નર હેઠળ એક કમિટીની રચના કરવામા ંઆવી છે. જેમાં ગેરેન્ટી
પીરીયડવાળા કેટલા રસ્તા તુટી ગયાં છે અને કેટલા રસ્તા એવા છે જેનો ગેરેન્ટી પીરીયડ
પુરો થયો છે અને તુટી ગયાં છે. જે રસ્તા ગેરેન્ટી પીરીયડમાં તુટેલા હોય તેને કોન્ટ્રાક્ટર
પાસે રીપેર કરાવવામા આવશે જ્યારે જેનો ગેરેન્ટી પીરીડય પુરો થયો છે તે રસ્તાઓ પાલિકા  તંત્ર દ્વારા રિપેર કરવામા આવશે.  કમિટિનો રિપોર્ટ આવવાની સાથે જ રસ્તા રીપેરીંગની
કામગીરી કરવામા ંઆવશે. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s