ઓલપાડના કાંઠાની ઘોડાખાડી સાફ નહી કરતા ખેતરોમાં પાણીનો ભરાવો

– ખેતીપાકને
નુક્સાન થવાની ભીતિ
: ખાડી કુદિયાણાથી વિવિધ ગામો થઇને દિહેણ ગામ સુધી પહોંચે છે

     સુરત

ઓલપાડના
કાંઠા વિસ્તારના ગામોમાંથી પસાર થતી ઘોડાખાડીની સાફ સફાઇ લાંબા સમયથી નહીં થઇ
હોવાથી હાલમાં થઇ રહેલી મુશળધાર વરસાદના પગલે કાંઠા વિસ્તારના ગામો તથા ખેતરોમાંથી
પાણીનો ભરાવો થતા ખેતીપાકને નુકસાન થવાની ભીતી સેવાઇ રહી છે.

<

p class=”12News”>ઓલપાડના
કાંઠા વિસ્તારની ઘોડાખાડી કુદિયાણા
,
કાછોલ, અંભેટા, આડમોર,સેલુત થી લઇને દિહેણ સુધીના ગામોમાંથી પસાર થાય છે. તો ચોમાસા દરમ્યાન
બરબોધન
, કુંકણી, બલકસ, સરોલી, જોથાણ, કનાજ, શેરડી ગામના ચોમાસાના પાણીનો નિકાલ આ ઘોડાખાડીમાં થાય છે. ગ્રામજનોએ કરેલી
ફરિયાદ મુજબ ઘોડાખાડીમાં સાફ સફાઇ નહીં કરાવાતા મોટા પ્રમાણમાં કાપ એકત્ર થયો છે.
તથા જંગલી ઘાસ તથા જળકુંભી મોટા પ્રમાણમાં હોવાથી પાણીનો સરળતાથી નિકાલ થતો નહીં
હોવાથી ખેતરોમાં પાણી ભરાતા પાકને નુકસાન થઇ રહ્યુ છે. સાથે જ ગામોમાંથી સરળતાથી
પાણીનો નિકાલ નહીં થતો હોવાથી ભારે હાલાકીનો સામનો કરી રહ્યા છે. આથી સાફ સફાઇની
માંગ કરાઇ છે. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s