કોરોનામાં સિટીમાં નવા સાત કેસ અને ચારને રજા

         સુરત :

આરોગ્ય
વિભાગ પાસેથી મળેલી વિગત મુજબ 
કોરોનામાં  સિટીમા ગુરૃવારે નવા સાત
કેસ નોંધાયા છે. જેમાં રાંદેરમાં
3 અને અઠવા ઝોનમાં 4 કેસ  છે. અત્યાર સુધીમાં સિટીમાં કુલ કેસ 111,558 નોધાયા છે. જયારે જીલ્લામાં  0 મળી કુલ 32142 કેસ છે.  સિટીમાં 4 સાથે 109,868 અને  ગ્રામ્યમાં 0 સાથે  31,649 મળીને કુલ141,517 દર્દીઓ સાજા થયા છે.  કોરોનામાં સિવિલમા બે દર્દી અને  સ્મીમેરમાં એક દર્દીની હાલત ગંભીર છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s