ટેક્સટાઇલ માર્કેટને 99 વર્ષના ભાડાપટ્ટે જમીન આપવા સામે વિપક્ષ હાઇકોર્ટમાં


પીટીશનરની રજૂઆતો સાંભળી 10 દિવસમાં
કાયદા અનુસાર નિર્ણય લેવા સ્થાનિક ઓથોરીટીને નિર્દેશ

        સુરત,

સુરતના રીંગરોડ પર સુરત ટેક્સટાઇલ
માર્કેટવાળી જગ્યાને 99 વર્ષના ભાડા પટ્ટે આપેી દેવાના સામાન્ય સભાના ઠરાવ સામે વિપક્ષ
દ્વારા કોર્ટમાં અરજી થઇ છે. જેમાં ભાજપ શાસકોને નિર્ણયને લીધે મ્યુનિ.ને 1500 કરોડનું
આર્થિક નુકસાન જતું હોવાની રજૂઆત થઇ છે. પીટીશન કરનારને સાંભળીને કાયદા મુજબ 10 દિવસમાં
નિર્ણય કરીને જાણ કરવા નિર્દેશ અપાયો છે.

સુરત મ્યુનિ.ના ટીપી સ્કીમ નંબર
8 (ઉમરવાડા)માં ફાઈનલ પ્લોટન ંબર 141ના સર્વ ેનંબર 95-96 પૈકી વાળી 24435 ચો.મીટર જગ્યા
સુરત ટેક્સટાઈલ માર્કેટને 52250 રૃા. પ્રતિ. ચો.મી. 99 વર્ષ માટે ભાડા પટ્ટે આપવાનો
નિર્ણય સામાન્ય સભામાં કરવામાં આવ્યો છે. જેનો વિરોધ કરીને પાલિકાના વિપક્ષ આમ આદમી
પાર્ટીએ હાઈકોર્ટમાં એસ.સી.એ.ની અરજી કરી છે. શાસકોના આ નિર્ણયના કારણે સુરત મ્યુનિ.
તંત્રને 1500 કરોડ જેટલું આર્થિક નુકસાન થઈ રહ્યું છે. પીટીશનનરની રજૂઆત ધ્યાને લઇ
10 દિવસમાં કાયદા અનુસાર નિર્ણય લેવા સ્થાનિક ઓથોરીટીને હાઇકોર્ટે નિર્દેશ આપ્યો છે.

<

p class=”12News” style=”text-align:justify;”>વિપક્ષી નેતાએ જણાવ્યુ ંહતું કે,
ભાજપે બહુમતિનો દુરપયોગ કરીને શહેર હિતમાં ન હોવા છતાં પણ સુરત ટેક્સટાઈલ માર્કેટને
પ્રતિ ચોરસ મીટર 52250 રૃપિયાની જતંરીના ભાવે આ જગ્યા 99 વર્ષના ભાડા પટ્ટે આપવાનો
નિર્ણય કર્યો છે.  50 વર્ષ જુની આ માર્કેટને  રીડેવલપ કરીને 
બાંધકામ કરવામાં આવે તો પાંચ હજારથી વધુ દુકાનો બની શકે  છે.  રીડેવલપમેન્ટમાં  પાલિકાને ફાયદો થાય તેમ હોવા છતા તેમ કરાયું નથી.
પહેલાં આ જ ભાજપ શસાકોએ જગ્યાને 50 વર્ષ માટે આપવાનો ઠરાવ કર્યો હતો અને હાલમાં બદલીને
99વર્ષનો કરી દેવામાં આવ્યો છે જેના કારણે શહેરનું અહિત થઈ રહ્યું છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s