કતારગામ ઝોનમાંં એક જ બાંધકામ વિરૃધ્ધ એક જ વ્યક્તિની 250ફરિયાદ


ઓનલાઇન ફરિયાદની
સુવિધાનો દુરુપ્યોગઃ કોન્ટ્રાક્ટર અને બાંધકામ કરનારા વચ્ચે થયેલા વિવાદમાં મ્યુનિ.
સ્ટાફ પરેશાન

        સુરત,

લોકોની સુવિધા માટે સુરત મહાનગરપાલિકાએ
શરૃ કરેલી ઓન લાઈન ફરિયાદનો કેટલાક તત્વો દુરપયોગ કરી રહ્યાં છે. કતારગામ ઝોનમાં એક
બાંધકામ માટે એક જ વ્યક્તિ દ્વારા 250 જેટલી ઓન લાઈન ફરિયાદ કરી છે.

કતારગામ ઝોનમાં ટીપી સ્કીમ નંબર
૩માં આવેલા એક પ્લોટમાં સેહુલ મોરડીયા દ્વારા બાંધકામ કરવામા આવ્યું છે. આ બાંધકામ
ગેરકાયદે હોવાનું જણાવીને જીતેન્દ્ર બલર નામના વ્યક્તિએ એક બે નહીં અઢીસો જેટલી ફરિયાદ
કરી છે. આ ફરિયાદ બાદ ઝોન દ્વારા નોટીસ ફટાકરવામાં આવી છે તેનો જવાબ બાંધકામ કરનારાએ
આપ્યો છે અને રિવાઈઝ પ્લાન મુકવા  બાહેધરી પણ
આપી છે.  ત્યારબાદ પણ ફરિયાદો કરાઇ રહી છે.

ચર્ચા મુજબ  જેનું બાંધકામ થયું છે તે સેહુલ મોરડીયા અને જેમનો
કોન્ટ્રાક્ટ હતો તે જીતેન્દ્ર બલર વચ્ચે પૈસાની લેતી દેતીમાં ઝઘડો થયો છે.  પોતાના પૈસા કઢાવવા માટે આ ફરિયાદો થઇ રહી છે. પાલિકા
તંત્રએ બન્ને પક્ષને સાંભળીને માર્જીનમાં એક ફુટનું બાંધકામ કરનારાને નોટીસ આપી છે
અને તેનો જવાબ લેવાયો છે.  બે પક્ષની આંતરિક
લડાઈમાં પાલિકા તંત્રને હાથો બનાવાતા સ્ટાફ ત્રાસી ગયો છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s