સુરત: દક્ષિણના રાજ્યો માટે ટ્રાન્સપોર્ટર્સે આજથી બુકિંગ શરૂ કર્યું, પાર્સલો ગોડાઉનમાંથી ખાલી થયાં

સુરત,તા 20 સપ્ટેમ્બર 2021,સોમવાર

ટેકસટાઇલ ગુડ્સનો ભરાવો થતાં ટ્રાન્સપોર્ટર્સે બે દિવસ માટે પાર્સલોનું બુકિંગ બંધ કર્યું હતું. ગોડાઉનો ખાલી થતાં, આજથી ફરી બુકિંગ શરૂ કર્યું છે. દક્ષિણના રાજ્યોના વેપારીઓની ખરીદી નીકળી હોવાને કારણે પાર્સલોની સંખ્યા વધી છે.

ટ્રાન્સપોર્ટ વ્યવસાય હરીશભાઇએ કહ્યું કે, શનિ-રવિ બે દિવસ માટે ગોડાઉનોમાંથી પાર્સલો ખાલી કરવા માટે બુકિંગ બંધ રાખ્યું હતું. બહારગામ પાર્સલ રવાના કરી શકાય તે માટે નજીકના મોટા સેન્ટરોમાંથી ટ્રક અને કન્ટેઇનરોની વ્યવસ્થા ટ્રાન્સપોર્ટે કરી હતી.

ટેક્સટાઈલ માર્કેટમાંથી પાર્સલોનુ ડિસ્પેચીગ 50 ટકા જેટલું છેલ્લા 8-10 દિવસથી વધી ગયું છે. પરિણામે ટ્રાન્સપોર્ટ ગોડાઉનોમાં પાર્સલો મુકવા માટે જગ્યા નહોતી. આથી ટ્રાન્સપોર્ટર્સે વધારાની ગાડીઓની વ્યવસ્થા કરવાની સાથોસાથ બુકિંગ કામચલાઉ અટકાવી દીધું હતું કે, જેથી નવો ફલો આવતાં રોકી શકાય.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s