સવારે વરસાદમાં અને બપોરે સૂર્યદેવની હાજરીમાં ભક્તોએ શ્રીજીને વિદાય આપી

– રાંદેર
ઝોનમાં
0.5
ઇંચ
, કતારગામમાં 7 મિમિ, સેન્ટ્રલ અને વરાછા-બી ઝોનમાં હળવાથી ભારે ઝાપટા

સુરત 

ગણેશ
વિસર્જનના દિવસે મેઘરાજા પણ ગણપતિદાદાને વિદાય આપવા માટે આવ્યા હોય  તેમ સવારના વરસતા વરસાદમાં તો બપોરે સૂર્યદેવતા
વિદાય આપવા આવતા ગણેશ ભકતોએ મેઘરાજા અને સૂર્યદેવતાની હાજરીમાં વિધ્નહર્તાને વિદાય
આપી હતી.

<

p class=”12News”>સુરત શહેરમાં
પાછોતરો વરસાદ શરૃ થયો છે. જેમાં છેલ્લા બે દિવસથી મેઘરાજા એકદમ શાંત રહેતા ગણેશ ભકતોને
રાહત થઇ હતી કે હવે વરસાદ આવશે નહીં અને ગણપતિદાદાની રંગેચંગે વિદાય આપીશુ. પરંતુ રવિવારે
સવારે મેઘરાજા પણ ગણપતિ બાપ્પાને વિદાય આપવા આવ્યા હોય તેમ સવારના વરસાદ શરૃ થયો હતો.
જેમાં રાંદેર ઝોનમાં અડધો ઇંચ
,
કતારગામમાં 7 મિ.મિ, સેન્ટ્રલ
અને વરાછા-બીમાં હળવાથી ભારે વરસાદના ઝાપટા નોંધાયા હતા. સવારે વરસાદમાં શ્રીજીની મૂર્તિનું
વિસર્જન કર્યા બાદ બપોરે આકરો તાપ પડતા સૂર્યદેવતાની હાજરીમાં વિસર્જન કરાયું હતુ. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s