સુરતમાં શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં શરૂ થયું ગણેશ વિસર્જન

સુરત, તા. 19 સપ્ટેમ્બર 2021 રવિવાર

સુરતમાં આજે વહેલી સવારથી શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં ગણેશ વિસર્જનની પ્રક્રિયા શરૂ થઇ છે. વહેલી સવારથી જ આજે શહેરના જુદા જુદા વિસ્તારમાં ગણેશ વિસર્જન શરૂ કરી દેવામાં આવ્યો હતો.

સુરત મહાનગરપાલિકાએ ગણેશ વિસર્જન માટે કુત્રિમ તળાવ બનાવ્યા છે. આ કૃત્રિમ તળાવ પર પોલીસ સાથે પાલિકા તંત્ર કામગીરી કરી રહ્યું છે. કોરોનાની મહામારીને કારણે આ વર્ષે મોટી વિસર્જન યાત્રાને મંજૂરી નથી. જેને કારણે વહેલી સવારથી જ નાની-નાની વિસર્જન યાત્રા શરૂ થઈ ગઈ હતી. ભક્તિ ભાવપૂર્વક લોકોએ બાપાને વિદાય આપી હતી.

ડુમ્મસ અને હજીરાના દરિયામાંથી શ્રીજીની પ્રતિમાના વિસર્જન પર પ્રતિબંધ હોવાથી મહાનગરપાલિકાએ બનાવેલા 19 જેટલા કૃત્રિમ તળાવમાં વિસર્જન ની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. કૃત્રિમ તળાવમાં પ્રતિકાત્મક રૂપે વિસર્જન કરાયેલી શ્રીજીની પ્રતિમા અને મહાનગરપાલિકા દરિયામાં વિસર્જન કરશે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s