સિવિલમાં ઇલેક્ટ્રીક ફોલ્ટઃ સર્જરીના સાધનો જંતુરહીત નહી થતા ઓપરેશનો અટવાયા


– સેન્ટ્રલ સ્ટરીલાઇઝેશન ડિપાર્ટમેન્ટમાં ઘણા મશીનો બંધ રાખવા
પડયાઃ ઓટોકેલ્વ વિભાગમાં એક મશીન ચાલું
,
માત્ર ઇમરજન્સી ઓપરેશન થયા

        સુરત :

 સુરત નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં ઈલેક્ટ્રીક ફોલ્ટના
લીધે સેન્ટ્રલ સ્ટરી લાઈઝેશન  સપ્લાય
ડિપાર્ટમેન્ટ (સી.એસ.એસ.ડી)મા ધણા મશીનો બંધ રાખવા પડયા હોવાથી ઓપરેશન કરવાના  મોટા ભાગના સાધનો ઈસ્ટરી લાઈઝર એટલે કે જંતુ
રહીત કરવામાં આવ્યા નથી.  તેને  કારણે આજ રોજ ઘણા દર્દીઓના ઓપરેશનો અટવાયા
હોવાનું જાણવા મળે છે.

 પ્રાપ્ત વિગત મુજબ દક્ષિણ ગુજરાતને વિશાળ નવી
સિવિલ હોસ્પિટલમાં રોજના વિવિધ વિભાગોમાં ઓપરેશ થિયેટરમાં નાની મોટી થઈને ઘણી
સર્જરી કરવામાં આવે છે. દર્દીને ચેપ ના લાગે તે 
માટે દરેક સર્જરી પછી ઓપરેશનના વિવિધ સાધનો
, ડ્રેસિંગ મટીરીયલ સહિતની વસ્તુઓને જંતુ
રહિત કરવામાં આવે છે. તેવા સમયે સિવિલ ખાતેે શુક્રવારે બપોરે ઈલેક્ટ્રીકની
ડીપીમાં  ફોલ્ટ આવ્યો હતો. જોકે જનરેટ શરૃ
કરીને લાઇટ
, જરૃરી સાધનો સહિતસ વસ્તુઓ શરૃ કરવામાં આવી છે.
પણ સી.એસ.એસ.ડી એટલે ઓટોકેલ્વ વિભાગમાં ઓપરેશનના સાધનો જંતુ રહિત કરવાના તમામ મશીન
શરૃ કરાય તેમ ન હતા. તેથી ચાર જેટલા મશીન બંધ કરવામાં આવ્યા અને એક મશીન ચાલુ
રાખવામાં આવ્યું  છે. જોકે એક મશીન ચાલુ
હોવાથી ગાયનેક
, સર્જરી,આઇ.સી.યુ  સહિતના ઇમરજન્શી તથા જરૃરી ધણી સર્જરી અને
સારવાર આપવામાં આવી છે. જોકે આજ રોજ કેટલાક વિભાગમાં  દર્દીઓની અમુક સર્જરી થઇ ન હતી. તેથી દર્દી
હાલાકી વેઠી પડી હોવાનું સુત્રો કહ્યુ હતુ.

દરમિયાન  સાધનો જંતુ રહિત કરવા ધણા મશીન બંધ હોવાથી
ત્યાં વિવિધ વિભાગો માંથી જંતુ રહીત કરવાનો સાધોનો જથ્થો થઇ ગયો છે. લાંબુ વેટીંગ
થઇ ગયુ છે. જોકે તમામ મશીન જલ્દી શરૃ નહી થશે. તો સિવિલમાં ધણા ઓપરેશન અટવાશે. અને
દર્દી તકલીફમાં વધારો થશે. જયારે સિવિલના આર.એમ.ઓ ડો. કેતન નાયકે કહ્યુ કે
દર્દીઓને  તકલીફ નહી પડે તે માટે ઇલેકટ્રીક
ડી.પી જલ્દી   રીંપેરીંગ કે યોગ્ય તથા
જરૃરી વ્યવસ્થા  કરવા માટે  પી.આઇ.યુ વિભાગ જાણ કરી છે. જોકે આજ – કાલ સુધી
ડી.પી શરૃ થઇ જશે અને તમામ મશીન શરૃ થશે. એવુ જણાવ્યુ હતુ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s