વીમાદારે ક્લેઈમ નકારનાર વીમા કંપની સામે કરેલી ફરિયાદ રદ


સુરત


પોલીસીના પ્રથમ 90 દિવસ પહેલા લીધેલી સારવારનો ખર્ચ મળવાપાત્ર ન હોઈ વીમા કંપનીએ ક્લેઈમ રદ કર્યો હતો

વીમા
કંપનીએ પોલીસી શરતના ભંગ બદલ નકારેલા ક્લેઈમના મામલે વીમા કંપની વિરુધ્ધ  ગ્રાહક સેવામાં ખામી બદલ વ્યાજ સહિત વળતર વસુલ
અપાવવા કરેલી માંગને આજે સુરત જિલ્લા ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમના પ્રમુખ જજ
એમ.એચ.ચૌધરીએ રદ કરતો હુકમ કર્યો છે.

અમરોલી-છાપરાભાઠા
ખાતે પટેલ પાર્ક સોસાયટીમાં રહેતા ફરિયાદી ઘનશ્યામ હરજીભાઈ પટેલના પુત્રએ એચડીએફસી
એરગો જનરલ કંપની લી.પાસેથી ફોર વ્હીલર્સ માટે લોન સાથે સર્વ સુરક્ષા પોલીસી લીધી
હતી. જે પોલીસી તા.29-4-14 થી તા.28-4-16 સુધીની મુદત માટે હતી. જે પોલીસી અમલમાં
હોવા દરમિયાન તા.31-7-14ના રોજ ફરિયાદીના પુત્રને હાર્ટ એટેક આવતાં નિધન થયું હતુ.
જેથી ફરિયાદીએ એચડીએફસી એરગો જનરલ કંપની સમક્ષ ક્લેઈમ કરતાં પોલીસી શરતના ભંગ બદલ
ક્લેઈમ નકારી કાઢવામાં આવ્યો હતો. જેમાં પોલીસી લીધાને 90 દિવસ પુરા થયા હોવા
જોઈએ. પોલીસી અનુસાર ક્રીટીકલ માંદગી ઉદ્ભવે અને તે દિવસથી 30 દિવસ સુધી વીમાનો
લાભ લેનાર વ્યકિત જીવીત હોય તો જ વીમાનો લાભ મળે. જેથી ફરિયાદી વીમાદારે વીમા
કંપનીએ ક્લેઈમ નકારતાં ગ્રાહક સેવામાં ખામી બદલ વ્યાજ સહિત વળતર વસુલાત માટે માંગ
કરી હતી. જેની સુનાવણી દરમિયાન વીમા કંપની તરફથી જણાવાયું હતું કે
, પોલીસી શરત મુજબ
ફરિયાદીના પુત્રઅ નિદાનથી સારવાર દરમિયાન 30 દિવસ સુધી જીવીત રહેવું જરૃરી છે.
જેથી પોલીસીના પ્રથમ 90 દિવસ પહેલાં લીધેલી સારવારનો ખર્ચ મળવા પાત્ર ન હોઈ વીમા
કંપનીએ યોગ્ય રીતે ક્લેઈમ નકાર્યો છે. જેને ગ્રાહક કોર્ટે માન્ય રાખી વીમા કંપની
વિરુધ્ધની ફરિયાદ રદ કરી હતી.ગ્રાહક કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે બંને પક્ષકારો
વચ્ચેના કરારની શરતો બંનેને બંધનકર્તા છે.

<

p class=”MsoNormal”> 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s