પાર્સલોના ભરાવાને કારણે દક્ષિણના રાજ્યો માટે ટ્રાન્સપોર્ટર્સે બુકિંગ બંધ રાખ્યું

-રોજની 10 ટ્રકો ઉપડતી હતી તે વધીને 15 થઇઃ ગોડાઉનોમાં
પાર્સલ મુકવા જગ્યા નથી, સોમવારથી રાબેતા મુજબ બુકિંગ લેવાશે

         સુરત,

ગણપતિના તહેવાર પહેલાથી કાપડબજારના
કામકાજમાં આવેલા ઉછાળાને કારણે સ્થિતિ એ છે કે, દક્ષિણ રાજ્યો માટે કામ કરતાં ટ્રાન્સપોર્ટના
ગોડાઉનો પાર્સલોથી પેક થઈ ગયા છે. ગોડાઉનોમાં પાર્સલ મૂકવાની સુવિધા-જગ્યા નહીં હોવાથી,
નવા પાર્સલો માટેનું બુકિંગ બે દિવસ માટે બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે.

દક્ષિણ ભારતના રાજ્યોમાંથી સૌથી
સારી ખરીદી નીકળી હોવાને કારણે, કાપડ બજારનાં વેપારીઓનું પાર્સલોનું ડિસ્પેચીગ ખુબ
જ વધી ગયું છે. આને કારણે ટ્રાન્સપોર્ટર્સની ગોડાઉન પાર્સલોથી ઉભરાઈ ગયાં છે. પાર્સલો
મુકવાની જગ્યા નહીં હોવાને કારણે નવા ગોડાઉનો પણ ભાડેથી લેવાની નોબત ટ્રાન્સપોર્ટર્સની
આવી છે.

દક્ષિણના રાજ્યો માટે ટ્રાન્સપોર્ટનું
કામકાજ કરતાં હરીશ વૈદ્યે કહ્યું કે, પાર્સલોની આવકમાં અંદાજે 50 ટકાનો વધારો થયો છે.
ગોડાઉનોમાં જગ્યા નથી અને તેથી શનિવાર અને રવિવાર પાર્સલોનું બુકિંગ બંધ કરવાનું ટ્રાન્સપોર્ટર્સે
નક્કી કર્યું છે. રોજની 10 ટ્રકો ઉપડતી હતી, તે અત્યારે વધીને 15 જેટલી થઇ ગઇ છે. ટ્રકો
નહીં મળતી હોવાને કારણે જ બુકિંગ બંધ કરવું પડયું છે.

સુરતથી ટેકસટાઇલ ગુડ્સ લઈને રવાના
થતી ટ્રકો રિટર્ન જલ્દી આવતી નથી. રિટર્ન ગુડસ નહીં હોવાને કારણે જુદાંજુદાં સ્ટેશનો
ઉપર ટ્રકો ઉભી છે. તેને કારણે ટ્રકોની શોર્ટેજ પણ અહીં ઉભી થઇ છે. રિટર્નમાં નારિયેળ,
કાથી, યાર્ન તથા અન્ય પ્રોડક્ટ્સ ભરાઇને આવે છે. અત્યારે રિટર્ન માલ મળતો નથી.

બહારગામની ખરીદી સારી હોવાને કારણે
પાર્સલો વહેલાં ક્લિયર થાય તેવું પણ ટ્રાન્સપોર્ટ ઇચ્છી રહ્યાં છે અને સોમવારથી રાબેતા
મુજબ બુકિંગ લેવાનું પણ નક્કી કરવામાં આવ્યું છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s