સુરત: મહાવીર સ્વામીની માતાએ જોયેલા 16 સપનાને સગર્ભાના પેટ પર આર્ટિસ્ટે રંગીન મહેંદીરૂપે કંડાર્યા

સુરત,તા.18 સપ્ટેમ્બર 2021,શનિવાર

જૈન ધર્મનો તહેવાર પર્યુષણ ચાલી રહ્યો છે ત્યારે સુરતની એક સગર્ભાના પેટ પર મહાવીર સ્વામીની માતાએ જોયેલા 16 સપનાને સગર્ભાના પેટ પર આર્ટિસ્ટે કંડાર્યા છે.

છેલ્લા થોડા સમયથી બેલી બ્લેસીંગ મહેંદીનો ટ્રેન્ડ વધ્યો છે ત્યારે શહેરના આર્ટિસ્ટ નિમિષાબેન દ્વારા શહેરની એક સગર્ભાના પેટ પર પર્યુષણ મહેંદી કરવામાં આવી છે. તેમના દ્વારા શ્રેયા શાહ નામની સગર્ભાના પેટ પર રંગીન પર્યુષણ મહેંદી કરવામાં આવી છે. મહત્વની વાત એ છે કે સગર્ભાના પેટ પર તૈયાર કરવામાં આવેલા રંગીન પર્યુષણ મહેંદીમાં ભગવાન મહાવીર સ્વામીની માતાએ સગર્ભાવસ્થા દરમ્યાન જોયેલા સપનાઓને આવરી લેવામાં આવ્યા છે. આર્ટિસ્ટ નિમિષા પારેખે કહ્યું કે, બાળકને આશિર્વાદ મળે એ માટે આ અંગે શ્રેયા અને તેના પરિવાર સાથે ચર્ચા કર્યા બાદ બેલી બ્લેસીંગ મહેંદીની આ થીમ ઉપર મહેંદી બનવવાનું નક્કી કર્યું હતું. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s