ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ માટે ડિમાન્ડની સામે વસ્તુ છોડવા પણ તૈયારી રાખવી પડશે

-એફટીએ
સામે ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાંથી નારાજગીના સૂર વચ્ચે ટેક્સટાઇલ મંત્રી પિયુષ ગોયેલે કહ્યું
, એફટીએ એકતરફી નથી

સુરત,     

અન્ય
દેશો સાથે ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ કરવાની સરકારની તૈયારીઓ સામે ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાંથી
નારાજગીનો સૂર છે. ત્યારે આજે ટેક્સટાઈલ મંત્રીએ સ્પષ્ટ જણાવ્યું કે
, એફટીએ એક તરફી નથી.
બંને તરફથી હોય છે. જે વસ્તુની માંગ કરવામાં આવે છે
, તો કઇ
વસ્તુ છોડી શકાય તેની પણ ઉદ્યોગકારોએ તૈયારી રાખવી પડશે.

સમગ્ર મામલે
રિસ્ક ફેકટર સ્ટડી કરીને એકઝામીન કરવામાં આવશે. અન્ડર વેલ્યુએશન વિશે પણ ડીજીએફટી અને
કસ્ટમ્સ સાથે વાત કરાશે. ભારતને સેકન્ડ કલાસ કવોલિટી જોઇશે જ નહીં
, હવે ભારતને વર્લ્ડ કલાસ
કવોલિટી ઉપર પહોંચાડવાનું છે. બીઆઇએસ સ્ટાન્ડર્ડ બનાવવા તૈયાર છે. તેમણે જણાવ્યું હતું
કે
, કોઇપણ મંત્રાલયનો વિષય હોય તમે રજૂઆત કરી શકો છો. કેન્દ્રના
ટેકસટાઇલ અને રેલ્વે રાજ્ય મંત્રી દર્શના જરદોશે કહ્યું હતું કે
, સરકાર દ્વારા પરિણામ લક્ષી કામો ઉપર ભાર આપવામાં આવી રહ્યો છે.

ચેમ્બરના
પ્રમુખ આશીષ ગુજરાતીએ દક્ષિણ ગુજરાતમાં ડેવલપ થયેલી તેમજ થઇ રહેલી વિવિધ
ઇન્ડસ્ટ્રીનો વિસ્તૃત ચિતાર રજૂ કર્યો હતો. વિવિધ ઇન્ડસ્ટ્રી અને સુરતના
ડેવલપમેન્ટ વિશે તેમના દ્વારા રજૂ કરાયેલી આંકડાકીય માહિતીની મંત્રી પીયુષ ગોયલ
દ્વારા નોંધ લેવામાં આવી હતી.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s