સુરત જિલ્લામાં અત્યાર સુધીમાં 10.25 લાખ લોકોએ પ્રથમ ડોઝ લીધો

– વધુ
ને વધુ લોકો વેકિસન મુકાવે તે માટે આજે સુરત જિલ્લામાં
440 સ્થળોએ મેગા
કેમ્પનું આયોજન

     સુરત

સુરત
જિલ્લામાં કોરોનાના ઘટી રહેલા કેસો વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં
10.25 લાખ લોકોએ વેકિસનનો
પ્રથમ ડોઝ લઇ લીધો છે. અને વધુ ને વધુ લોકો જોડાઇ તે માટે આવતીકાલ શુક્વારે સુરત જિલ્લામાં
440 સ્થળોએ મેગા વેકિસનેશન કેમ્પ યોજાશે.

<

p class=”12News”>સુરત જિલ્લામાં
પ્રથમ તબક્કામાં કોરોનાની રસીકરણ દરમ્યાન લોકોએ ઝાઝો રસ નહીં દાખવતા ઓછુ વેકિસનેશન
થયુ હતુ. પરંતુ ત્યારબાદ કોરોનાની બીજી લહેર એવી આવી કે લોકો વેકિસન મુકાવવા માંડયા
હતા. જેમાં ગામડે ગામડે વેકિસનો ખુંટી પડયાની બૂમો ઉઠતી હતી. આ બૂમો વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં
સુરત જિલ્લામાં
10.25 લાખ લોકોએ વેકિસનનો પ્રથમ ડોઝ મેળવી લીધો છે. અને બાકી રહેલા લોકો વધુ વેકિસન
લઇ શકે તે માટે આવતીકાલ શુક્રવારે સુરત જિલ્લામાં મેગા વેકિસનેશન કેમ્પનું આયોજન કરાયુ
છે. જેમાં જિલ્લાના તમામ સામુહિક કેન્દ્વો
, પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્વ
સહિત કુલ
440 સ્થળોએ આ કેમ્પ યોજાશે. આ કેમ્પ દરમ્યાન 1.37 લાખ લોકોને એક જ દિવસમાં વેકિસનેશન કરવાનું આયોજન છે. આ માટે 482 થી વધુ સ્ટાફ ફરજ બજાવશે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s